Training en kennisuitwisseling

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Training en kennisuitwisseling

Uitwisseling van kennis en expertise tussen het NFI en de ketenpartners in het strafproces is een van de kerntaken van het NFI. Deze uitwisseling van kennis en expertise met de ketenpartners wordt deskundigheidsbevordering genoemd.

Succesvolle keten

Deskundigheidsbevordering van betrokkenen in de strafrechtsketen is essentieel voor verhoging van het rendement in de keten van de plaats delict tot in de rechtszaal.

Het NFI stimuleert, organiseert en ondersteunt trainingen, cursussen en andere vormen van uitwisseling van kennis en expertise tussen organisaties in de strafrechtsketen zoals politie, openbaar ministerie en rechtelijke macht.

Daarnaast worden training, cursussen en andere activiteiten in het kader van kennisuitwisseling georganiseerd voor andere professionals die een bijdrage kunnen leveren aan de signalering van strafbare feiten of bewijsvoering hiervan.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van deskundigheidsbevordering wordt waar mogelijk in co-creatie samengewerkt met ketenpartners.

Het aanbod van deskundigheidsbevordering en de samenwerking hierin is in het overzicht per beroepsgroep gespecificeerd.

Voor onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden Trainingen van toepassing.