Kennisontwikkeling

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kennisontwikkeling

Het NFI zet sterk in op kennisontwikkeling, om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige forensische diensten te kunnen leveren. Hierdoor blijft het werk state-of-the-art en kunnen we de dienstverlening continu verbeteren en vernieuwen.

Vele forensische technieken, waaronder ook DNA, hebben hun oorsprong in een geheel ander domein. Het NFI heeft om die reden nauwe relaties met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten om nieuwe forensische mogelijkheden vroegtijdig te signaleren.

Samenwerkingsverbanden

De samenwerkingen die het NFI aangaat op het gebied van kennisuitwisseling, dragen bij aan de verdere ontwikkeling en verbetering van forensisch onderzoek.