Realtime informatie vuurwerkonderzoek in Vuurwerkloket

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onlangs een digitaal vuurwerkloket geopend. Politiemensen kunnen daarmee direct zien welk vuurwerk door het NFI wordt onderzocht. Daarnaast bevat het loket informatie over eerder vuurwerkonderzoek.

Het vuurwerkloket biedt de politie actuele informatie over het vuurwerkonderzoek, waardoor in het drukke vuurwerkseizoen tijdwinst geboekt kan worden.

In het vuurwerkloket staan foto’s, een artikelnummer en een omschrijving van het vuurwerk. Hierdoor is meteen duidelijk welke typen vuurwerk al door het NFI zijn onderzocht, of op dat moment onderzocht worden. Als het in beslag genomen vuurwerk overeenkomt met een stuk vuurwerk dat al in het loket staat, dan kan de politie via het loket een rapportage daarover opvragen.

Tijdwinst

Het loket levert zowel NFI als politie in het korte en drukke vuurwerkseizoen tijdwinst op. De politie heeft snel informatie over vuurwerk dat op de markt is en hoeft niet meer al het in beslag genomen vuurwerk te verpakken en naar het NFI te verzenden voor onderzoek. Bij het NFI zit de tijdwinst in de vermindering van het aantal onderzoeksaanvragen.

Vuurwerkonderzoek

Het NFI doet twee soorten vuurwerkonderzoek:

  • Onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie bij strafrechtelijke onderzoeken (fabrieksmatig geproduceerd vuurwerk en het zelfgemaakte vuurwerk).
  • Veiligheidstesten van consumentenvuurwerk, samen met het ministerie van VROM. Hierbij gaat het om steekproefsgewijze controles van vuurwerk dat in de handel is.

Het NFI test het vuurwerk bijvoorbeeld op stabiliteit, lontvertraging en de lading. In het vuurwerkseizoen 2007/2008 was er een vervijfvoudiging van het aantal strafzaken waarvoor het NFI een rapportage deed. Tot eind juli 2008 is men bezig geweest met testen. In 2008 zijn tot begin november al meer dan 250 artikelen onderzocht. Een flink percentage daarvan (30 - 35%) is afgekeurd.