Artikel in Opportuun: Low Copy Number

Waar voor standaard DNA-onderzoek ongeveer tweehonderd cellen nodig zijn, maakt Low Copy Number (LCN) DNA-onderzoek het mogelijk om uit slechts enkele cellen een DNA-profiel te verkrijgen. Dat maakt de methode geschikt voor minimale biologische sporen, zoals contactsporen. Hiervoor zetten de onderzoekers de bestaande analyseapparatuur zo optimaal mogelijk in. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voert jaarlijks zo’n honderd LCN DNA-onderzoeken uit. De profielen die hiermee worden verkregen, zijn net zo betrouwbaar als de reguliere DNA-profi elen en kunnen worden opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken.