Documentonderzoek richt zich bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onder andere op het onderzoeken van dreig- en losgeldbrieven, vervalste documenten en documenten die beschadigd zijn, bijvoorbeeld door brand of water.

De documentonderzoeker probeert te achterhalen of het document authentiek is en waar het vandaan komt. Beschadigde documenten probeert hij zo goed mogelijk te herstellen en weer leesbaar te maken.

De deskundige kan ook printeronderzoek doen om te kijken of een document afkomstig is van een bepaalde printer.

Een voorbeeld: illegale weddenschap

Een persoon wordt ervan verdacht een illegaal wedkantoor te runnen. De politie doorzoekt zijn huis en neemt een aantal printers in beslag. Ook vindt de politie weddenschapsbonnetjes en een anonieme brief in de kelder, die onder water is gelopen. Zowel de bonnetjes als de brief zijn door waterschade onleesbaar geworden. De printers, bonnetjes en brief gaan naar het NFI voor onderzoek.

Welke vragen beantwoordt de documentonderzoeker?

 • Kan de tekst op de bonnetjes en brief weer leesbaar worden gemaakt?
 • Wat is de herkomst van de anonieme brief?
 • Is het gebruikte papier zeldzaam of niet?
 • Zijn de bonnetjes afkomstig van een van de printers of kunnen ze ook van een andere printer van hetzelfde merk en type afkomstig zijn?

De documentonderzoeker probeert te achterhalen of het document authentiek is en waar het vandaan komt.

Optische en chemische methoden

De optische methoden worden vooral gebruikt voor de technische analyse van een document en ter verbetering van de leesbaarheid van vervaagde of onleesbare tekst. Onder optische methoden vallen hier:

 • macro- en microscopie
 • digitale beeldbewerking
 • absorptie-, reflectie- en fluorescentiemetingen met ultraviolet licht, zichtbaar licht en nabij-infrarood licht

De chemische analyses dienen vooral om een nauwkeurige vergelijking te maken van materialen zoals inkt, toner en papier. Onder chemische methoden vallen hier:

 • microspectrofotometrie
 • Ramanspectroscopie
 • Fourier Transform Infrarood Spectrometrie (FTIR)
 • vloeistofchromatografie (HPLC)
 • gaschromatografie (GC/MS)
 • röntgenfluorescentie (XRF)
 • laser ablatie inductief gekoppeld plasma met massaspectrometrische detectie (LA-ICP/MS)

Leesbare tekst

Na het onderzoek adviseert de deskundige aan de hand van gevonden druk- of printtechnieken op een document om nog ander materiaal bij een huiszoeking in beslag te nemen. Eerder onleesbare of doorgekraste tekst heeft de onderzoeker leesbaar kunnen maken. En tussen de verschillende documenten blijkt een verband te bestaan: ze leiden naar een van de aangetroffen printers.