Artikel in politievakblad Blauw: Vingerafdruk van explosieven

Elk explosief heeft een eigen chemische samenstelling. Behalve de originele springstof bevat het meestal ook andere componenten, zoals toevoegingen van de fabrikant of vervuilingen. Die ‘vingerafdruk’ kan een aanwijzing zijn voor de herkomst van een explosief.