Artikel in Opportuun: De rode fiets in de berg data

Radicalisering, witwaspraktijken, mensenhandel… het is allemaal in kaart te brengen met forensic intelligence. Bij dit
forensisch ICT-onderzoek worden de nieuwste technieken ingezet voor het oplossen van misdrijven. De technische
mogelijkheden lijken daarbij onuitputtelijk. Wel vraagt de toepassing van forensic intelligence om meer en intensievere
samenwerking tussen zowel publieke als private partijen.