Artikel in politievakblad Blauw: Interdisciplinair forensisch onderzoek

Hoe passen de aangetroffen sporen binnen diverse mogelijke scenario’s? Het Nederlands Forensisch Instituut krijgt steeds vaker die vraag voorgelegd. Zo’n vraag is alleen te beantwoorden door te bestuderen hoe de resultaten van verschillende onderzoeksafdelingen met elkaar samenhangen. Het Interdisciplinair Forensisch Onderzoek van het NFI toetst indirect de mogelijke scenario’s van politie, OM en eventueel de verdediging.