Brochure Interdisciplinair Forensisch Onderzoek

Om in complexe zaken het overzicht te bewaren en het maximale onderzoeksresultaat te behalen, kent het NFI de zogenaamde IDFO-aanpak.

Daarbij zorgen een IDFO-coördinator en een forensisch adviseur voor de inhoudelijke en procesmatige coördinatie van de afzonderlijke NFI-onderzoeken, in nauwe samenspraak met u en de NFI-deskundigen.

Zo kan structuur worden aangebracht in de verschillende onderzoekslijnen en wordt een optimaal samenhangend forensisch eindresultaat gerealiseerd.