Forensische pediatrie (geneeskunde bij kinderen) onderzoekt letsels bij zowel levende als overleden kinderen. Forensisch geneeskundigen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoeken daarbij het kind zelf en analyseren medische dossiers van ziekenhuizen en verklaringen uit politieverhoren.

Voorbeeld: de oorzaak van letsel bij een baby

Een baby van vijf weken oud verslapt, gaat zwaar ademen en lijkt niet meer te reageren. De vader belt 112. In het ziekenhuis constateert de arts hersenletsel, een bloeduitstorting langs de hersenen, gebroken ribben en netvliesbloedingen. Via het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling doet het ziekenhuis aangifte van vermoedelijke mishandeling. Het Openbaar Ministerie vraagt vervolgens het NFI onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken van dit letsel.

Forensisch geneeskundigen van het NFI onderzoeken onderzoeken letsels bij levende en overleden kinderen.

Welke vragen kan de onderzoeker beantwoorden?

  • Welke letsels zijn er aangetroffen in het ziekenhuis?
  • Wat zijn mogelijke verklaringen daarvoor?
  • Passen de verklaringen die tijdens het politieverhoor zijn gegeven bij de letsels?

Forensisch-geneeskundig onderzoek bestaat uit:

  • analyseren van alle beschikbare informatie, zoals de dossiers van ziekenhuis en politie
  • raadplegen van medisch-wetenschappelijke literatuur om alle mogelijke verklaringen voor het letsel te vinden
  • opnieuw bekijken en beoordelen van de röntgenfoto’s van de botten van het kind door de kinderradioloog van het NFI

Schudden van baby

Het onderzoek van bovenstaand voorbeeld kan tot de conclusie leiden dat de uitkomsten van het onderzoek beter passen bij het met kracht door elkaar schudden van de baby, dan bij een val van de trap. Een deel van de letsels zijn mogelijk ontstaan bij de geboorte; de aangetroffen ribbreuken kunnen zijn ontstaan door de reanimatiepoging van de vader.