Vergelijkend handschriftonderzoek

Een handschriftdeskundige vergelijkt handgeschreven teksten en handtekeningen om te achterhalen van wie deze afkomstig zijn. Een forensisch handschriftdeskundige doet dit meestal in opdracht van de politie of het Openbaar Ministerie.

Een voorbeeld: "Ik heb niets getekend"

Een man en een vrouw liggen in scheiding. De vrouw wil een huis kopen en komt er achter dat op haar naam leningen zijn afgesloten waar ze niets van weet. De vrouw ontkent de handtekeningen te hebben gezet die op het contract van het doorlopend krediet staan. De man en vrouw krijgen ruzie en een paar dagen later ontvangt de vrouw een dreigbrief. Ze beweert dat deze door haar ex-man is geschreven.

Aan de handschriftdeskundige de vraag te onderzoeken of de handtekeningen door de vrouw zijn gezet, door haar ex-man of door een willekeurige andere persoon, en van wie het handschrift in de dreigbrief is.

Een handschriftdeskundige vergelijkt handgeschreven teksten en handtekeningen om te achterhalen van wie deze afkomstig zijn.

Welke vragen krijgt de handschriftdeskundige zoal?

  • Van wie is het handschrift in de dreigbrief?
  • Wie heeft de handtekening onder het contract gezet?
  • Heeft de man de handtekening van de vrouw vervalst?

Scenario’s

De deskundige bespreekt met de politie of met het Openbaar Ministerie de mogelijke scenario’s: van wie kan de tekst of handtekening afkomstig zijn? De scenario’s vormen het uitgangspunt voor het onderzoek.

De deskundige bekijkt of de teksten en/of handtekeningen geschikt zijn voor vergelijkend onderzoek. Het soort schrift moet bijvoorbeeld hetzelfde zijn. Zo kun je blokletters op detailniveau niet vergelijken met lopend schrift.

Schriftvergelijking

De deskundige voert vergelijkend onderzoek uit door de handtekening of tekst die ter discussie staat te vergelijken met handtekeningen en/of geschreven teksten van de verdachte.

Wat komt er uit het onderzoek?

  • De resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijker wanneer de man de dreigbrief heeft geschreven dan wanneer een willekeurige andere persoon dat heeft gedaan.
  • De resultaten van het onderzoek zijn waarschijnlijker wanneer de man de handtekening van zijn vrouw heeft vervalst dan wanneer een willekeurige andere persoon dat heeft gedaan.