Artikel in politievakblad Blauw: Wapens ‘beschieten’

Vanaf dit jaar komt het niet meer voor dat illegale vuurwapens zonder onderzoek worden vernietigd. Een regionaal expertisepunt neemt ze in en ‘beschiet’ ze, zodat er hulzen met sporen beschikbaar komen. Het aantal wapensporen dat jaarlijks in het registratiesysteem IBIS terechtkomt, zal daarmee naar verwachting verdubbelen.