Artikel in politievakblad Blauw: Forensische dierpathologie - van kwaad tot erger

De vondst van dode dieren duidt lang niet altijd op een misdrijf. Maar in het geval van seriematig gruwelijk verminkte en gedode dieren moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Forensisch onderzoek en zelfs sectie door het NFI kunnen helpen meer slachtoffers te voorkomen.