Vakbijlage Identificatie van verdovende middelen

Op de afdeling Verdovende Middelen (VM) van het NFI worden verschillende typen onderzoek uitgevoerd. Identificatie van middelen als vermeld in de Opiumwet en de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) is daar één van.

Daarnaast omvat het onderzoek het aantonen van sporen van drugs in of op allerlei sporendragers, kwantitatief onderzoek, vergelijkend onderzoek en onderzoek naar de illegale fabricage van drugs.

In deze vakbijlage zal nader ingegaan worden op de identificatie.