Bijlage Schotrestenonderzoek 2 november 2020

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kent een groot aantal typen onderzoek. Normaal gesproken gaat elk onderzoeksrapport van het NFI vergezeld van een (vak)bijlage. Deze dient als toelichting op het onderzoek en heeft een zuiver informatief karakter. Informatie die van toepassing is op een specifieke zaak, op afwijkende onderzoeken of op andere uitzonderingen worden hier niet behandeld. Deze informatie zal in de bij het betreffende onderzoek behorende rapport worden toegelicht.

Deze bijlage geeft weer met welke methoden en met welke technieken schotrestenonderzoeken over het algemeen plaatsvinden. Verder geeft de bijlage informatie over veelgebruikte begrippen en termen en worden er voorbeelden gegeven van formuleringen van conclusies. Aan het eind van de bijlage zijn literatuurverwijzingen opgenomen.