Forensisch onderzoekers maken greepsporen zichtbaar in De Kennis van Nu

Forensisch onderzoekers maken greepsporen zichtbaar in De Kennis van Nu

De politie en het NFI hebben samen een methode ontwikkeld om greepsporen te visualiseren op kleding. Door zichtbaar te maken waar een verdachte een slachtoffer heeft vastgegrepen, wordt duidelijk waar de meest kansrijke sporen zich bevinden. Door deze sporen gericht te bemonsteren vergroten onderzoekers de kans op het vinden van een bruikbaar DNA-profiel van de verdachte.

De Kennis van Nu

Het zichtbaar maken van greep- of vingersporen is niet nieuw. Forensisch onderzoekers gebruiken verschillende technieken om sporen zichtbaar te maken op ondergronden als glas, plastic en metaal. Maar naar het visualiseren van vingersporen op poreuze ondergronden als textiel, was nog weinig onderzoek gedaan.

Nu is gebleken dat het mogelijk is om greepsporen te visualiseren op kleding gaat het NFI onderzoeken hoe methode ingezet kan worden in zaaksonderzoek.

De Kennis van Nu wordt donderdag 19 januari om 19.20 uur uitgezonden op NPO 2.