Jeroen van den Bos geïnaugureerd als lector Automated Digital Forensics

Jeroen van den Bos geïnaugureerd als lector Automated Digital Forensics

Forensisch software onderzoeker Jeroen van den Bos werd onlangs geïnaugureerd als lector Automated Digital Forensics bij Zuyd Hogeschool. Hij combineert deze functie met zijn baan bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

In zijn lectorale rede benoemde Van den Bos dat de hoeveelheid en het belang van digitale sporen in strafzaken blijft groeien door de steeds verdere digitalisering van de maatschappij. Het aantal digitale sporen groeit zo snel dat onderzoekers niet anders kunnen dan software in te zetten voor de analyse van deze sporen.

Kunstmatige intelligentie

Van den Bos ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor kunstmatige intelligentie. De inzet van kunstmatige intelligentie binnen het forensisch digitaal onderzoek brengt een extra uitdaging met zich mee, omdat forensisch deskundigen in de rechtszaal hun conclusies altijd dienen te onderbouwen.


“We moeten daarom leren om kunstmatige intelligentie-systemen te ontwikkelen die niet alleen een antwoord op een vraag aandragen, maar dit antwoord ook van een complete en traceerbare onderbouwing voorzien. Alleen dan wordt het mogelijk om dergelijke toepassingen in de rechtshandhaving te gebruiken”, legt de lector uit.


Van den Bos gaat zich de komende jaren bezighouden met de bouw van dergelijke kunstmatige intelligentie-systemen.

Minisymposium

Voorafgaand aan de inauguratie vond een minisymposium plaats waarin diverse wetenschappers aan het woord kwamen over de maatschappelijke belangen van en de impact van (software) technologie.

Samenwerking

Het lectoraat van Van den Bos is een samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en het NFI.