NFI levert software voor berekenen bewijskracht

NFI levert software voor berekenen bewijskracht

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft samen met Europese forensisch instituten en universiteiten software ontwikkeld om de bewijskracht van sporen te berekenen.

De software SAiLR – Software for the Analysis and Implementation of Likelihood Ratios – is de afgelopen twee jaar binnen Europees verband met partners uit diverse landen ontwikkeld voor alle forensische deskundigheidsgebieden, met uitzondering van het vakgebied DNA. Voor dit laatste deskundigheidsgebied bestaat al veel gespecialiseerde software.

Onderzoek aan vingerspoor op mes

Likelihood ratio

Forensisch onderzoekers gebruiken bij het onderbouwen van hun rapporten zogenoemde likelihood ratios. Daarmee doen ze een uitspraak over de bewijskracht van sporen of resultaten van forensisch vergelijkingsonderzoek; hoeveel waarschijnlijker zijn deze resultaten onder de ene hypothese ten opzichte van een andere Deze bewijskracht wordt door forensisch deskundigen vaak uitgedrukt in verbale termen, zoals ‘veel waarschijnlijker’.

Tegenwoordig streven forensische instituten zoals het NFI er naar de bewijskracht, op basis van datasets en statistische modellen, numeriek te onderbouwen. In dat geval kun je bijvoorbeeld zeggen dat de resultaten honderd keer waarschijnlijker zijn als steekverwondingen zijn veroorzaakt met een bepaald mes, dan als deze zijn veroorzaakt met een willekeurig ander mes.

Rol SAiLR

De software die nu is ontwikkeld gaat forensisch deskundigen helpen bij het berekenen van de numerieke onderbouwing van Likelihood Ratios. “SAiLR bestaat uit een gebruiksvriendelijk jasje rond gevalideerde en geharmoniseerde scripts op basis van (op het moment nog) enkele standaard statistische modellen voor de berekening van Likelihood Ratios. De komende jaren zal SAiLR verder ontwikkeld worden”, licht Annabel Bolck toe. Zij is tekenbevoegd forensisch statisticus bij het NFI en projectleider van SAiLR.

Volgens haar levert de software vooral tijdwinst. “Zonder zelf te programmeren, kunnen forensisch deskundigen en statistici nu op eenvoudige wijze de bewijskracht berekenen.”

Workshops en presentatie

Op 8 en 9 mei komen forensisch onderzoekers uit heel Europa bijeen om kennis te maken met de nieuwe software. Ook kunnen zij trainingen volgen om met SAiLR te leren werken.

Inschrijven voor de training kan hier.