Vijftigste match in DNA-databank voor vermiste personen

Vijftigste match in DNA-databank voor vermiste personen

Voor de vijftigste keer kon een onbekende dode een naam worden gegeven door een match in de DNA-databank voor Vermiste Personen. De match vond eind juli plaats.

Het doel van deze databank is het identificeren van onbekende overleden personen door de DNA-profielen van deze personen te vergelijken met DNA-profielen van vermiste personen of hun familieleden. Door een match wordt de onbekende overleden persoon geïdentificeerd en krijgen nabestaanden de gelegenheid om afscheid te nemen.

In de DNA-databank voor Vermiste Personen kunnen drie typen DNA-profielen worden opgenomen.

  • DNA-profiel van een in Nederland vermist persoon
    Hiervoor gebruikt men meestal voorwerpen die alleen de vermiste persoon gebruikte, zoals een tandenborstel, een scheermesje, maar ook een bewaard gebleven getrokken tand of kies kan voldoende biologisch materiaal bevatten om een DNA-profiel op te stellen.
  • DNA-profielen van familieleden van in Nederland vermiste personen
    Indien het niet mogelijk is om van de vermiste persoon een DNA-profiel te vervaardigen of wanneer er onzekerheid bestaat over of een DNA-profiel daadwerkelijk van de vermiste persoon is, dan kunnen in plaats daarvan of in aanvulling daarop DNA-profielen van ouders, kinderen, broers of zussen worden opgenomen in de DNA-databank voor Vermiste Personen.
  • DNA-profiel van een in Nederland aangetroffen onbekende overleden persoon
    Bij onbekende overleden personen kan er al dan niet sprake zijn van een misdrijf of een vermoeden daarvan. Als sprake is van (een vermoeden van) een misdrijf, dan geeft het Openbaar Ministerie opdracht voor het DNA-onderzoek. Het DNA-profiel wordt dan opgenomen in de DNA-databank voor strafzaken én in de DNA-databank voor Vermiste Personen. Is er geen sprake van (een vermoeden van) een misdrijf, dan wordt het DNA-profiel alleen in de DNA-databank voor Vermiste Personen opgenomen. Wel mag er een vergelijking met de personen in de DNA-databank voor strafzaken worden uitgevoerd.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht bijna wekelijks DNA-onderzoek om een persoon te identificeren. Het NFI beheert de DNA-databank voor Vermiste Personen in opdracht van het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie.

Op @NFI lees je een interview met Carla van Dongen, forensisch DNA-deskundige, die vanaf het begin betrokken is bij de DNA-databank voor Vermiste Personen.