Toelichting validatie en accreditatie laboratoria en onderzoeksmethoden ihkv Wegenverkeerswet

In het kader van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 8 (hierna te noemen: Wegenverkeerswet) en de Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers wordt onderzoek verricht naar alcohol en drugs in het bloed van verdachten. Na invoering van de wetgeving op 1 juli 2017 bleek dat het aantal opdrachten tot bloedanalyse afkomstig van de politie en/of de KMAR te groot was om door het NFI uitgevoerd te worden. Daarom wordt het onderzoek voor een deel van de zaken uitgevoerd door de volgende laboratoria:

  • sinds maart 2018 door Humicon BV (Labor Mönchengladbach en Labor Dessau);
  • sinds januari 2019 door Eurofins Forensics Belgium BVBA;
  • en sinds juni 2019 door Maasstad Ziekenhuis, MaasstadLab.

In deze toelichting wordt beschreven hoe de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bloedonderzoeken zijn gewaarborgd bij de gecontracteerde laboratoria en wordt het verschil uitgelegd tussen accreditatie van laboratoria en methoden.