Openbaar Ministerie en Rechtelijke Macht

NFI Deskundigheidsbevordering voor de zittende en staande magistratuur verloopt in eerste instantie via de SSR. NFI medewerkers participeren als ontwikkelaar, docent of begeleider in diverse activiteiten van de SSR.

Als voorbereiding of verdieping op de forensische cursussen bij Sdu, of los daarvan, biedt het NFI de volgende e-learnings aan.

Door het NFI worden daarnaast voor de leden van de zittende en staande magistratuur via open inschrijvingen de volgende deskundigheidsbevorderingsactiviteiten aangeboden:

Voor een overzicht van het aanbod zieĀ de website van het SSR.