Hoezo een hypothese?

Hypothesen, en daarmee onderzoeksvragen, kunnen richting geven aan het forensisch (sporen)onderzoek. Het is belangrijk goede hypothesen te formuleren. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van alle beschikbare middelen in de forensische wetenschap.

Er bestaan weinig formele regels voor het opstellen van een hypothese. Niettemin, kunnen we u wel helpen met het formuleren van hypothesen die in een forensische setting behulpzaam zijn. In deze training leert u hypothesen in het forensisch proces te beoordelen en op basisniveau te formuleren.

Inhoud

Hypothesen, en daarmee onderzoeksvragen, kunnen richting geven aan het forensisch (sporen)onderzoek. Het is belangrijk goede hypothesen te formuleren. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van alle beschikbare middelen in de forensische wetenschap.

In een vroeg stadium van het forensisch onderzoek kan een optimale hypothese het onderzoek in de juiste richting sturen. Het kan frustraties en complicaties voorkomen zoals het afwijzen van bewijs of het toekennen van een incorrecte waarde aan het bewijs. De keuze van hypothesen heeft dus zeer belangrijke gevolgen voor een correcte voortgang van het forensisch proces.

Er bestaan weinig formele regels voor het opstellen van een hypothese. Niettemin, kunnen we u wel helpen met het formuleren van hypothesen die in een forensische setting behulpzaam zijn. In deze training leert u hypothesen in het forensisch proces te beoordelen en op basisniveau te formuleren.

Gebruik

Deze E-learning bevat materiaal waarover nog wordt gedebatteerd binnen de internationale forensische gemeenschap. Het wordt op dit moment alleen aangeboden als een aanvullend didactisch hulpmiddel bij klassikaal onderwijs. Voor een correcte toepassing advisere wij begeleidig door onze deskundige trainers.

Als u bent verwezen naar deze E-learning, vermeld de naam van de cursus die u volgt in het opmerkingenveld van het contactformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie vul ons contactformulier in, of bel 070 – 888 6139. Voor inschrijven klik hier.