Nationale Politie

NFI Deskundigheidsbevordering voor de politie verloopt vooral via de Politieacademie. NFI-medewerkers participeren als ontwikkelaar, docent of begeleider in diverse opleidingen en andere activiteiten van de Politieacademie.

Voor een overzicht van het aanbod van de Politieacademie zie de website van de Politieacademie.

Door het NFI worden daarnaast via open inschrijvingen de volgende deskundigheidsbevorderingsactiviteiten aangeboden: