Ouderenmishandeling: Letselherkenning

Ook in Nederland komt veel ouderenmishandeling voor. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners.

Dit kan klein beginnen, met stevig vastpakken wanneer iemand niet voldoende meewerkt. Met enige regelmaat gaat dit van kwaad tot erger. Mantelzorgers kunnen overbelast raken, en overgaan tot het (onbedoeld) verwaarlozen of mishandelen van ouderen. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onvoldoende zichtbaar is. Het tijdig herkennen van ouderenmishandeling kan veel leed voorkomen. Als arts of zorgprofessional speelt u daarbij een cruciale rol. Het herkennen van ouderenmishandeling vereist echter specifieke expertise.

Doelgroep

Nascholing voor:

  • Huisartsen

  • SEH-artsen

  • vertrouwensartsen

  • klinisch geriaters

  • specialisten ouderengeneeskunde

  • verpleegkundig specialisten

Omvang

1,5 uur

Meer informatie

Deze cursus wordt op dit moment alleen op verzoek van een organisatie aangeboden.

Bent u geïnteresseerd in deze nascholing op locatie of heeft u vragen, neem dan contact met ons op. 

U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier of bel 070 – 888 6139. Geef op het contactformulier aan welke training/curcus het betreft.