Vergiftigingen

Apothekers worden regelmatig geconfronteerd met patiënten, die naast de door u geleverde geneesmiddelen ook illegale drugs en smartdrugs gebruiken. Deze groep van drugs wordt steeds groter. Wat betekent dit voor uw medicatiebewaking?

In deze cursus maakt u kennis met de meest relevante drugs, hun werking en hun interacties. Daarnaast krijgt u voorbeelden van fataal verlopen intoxicaties zoals die in Nederland hebben plaatsgevonden.

Doelgroep

  • openbare apothekers
  • ziekenhuisapothekers
  • apotheekhoudende huisartsen

Omvang

1 dagdeel

Meer informatie

Deze cursus wordt op dit moment alleen op verzoek van een organisatie aangeboden.

Voor meer informatie: vul ons contactformulier in. Geef op het contactformulier aan welke training/cursus het betreft.