Didier Meuwly

Prof. dr. Didier Meuwly is per 1 november 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar forensische biometrie aan de Universiteit van Twente. Meuwly is aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verbonden als principal scientist.

Forensische biometrie

Met biometrische sporen, zoals: vingersporen, camerabeelden en opgenomen gesprekken, zijn personen te individualiseren en te identificeren. Forensische biometrie kan een belangrijke rol spelen in strafzaken. 

Doel van Meuwly is het ontwikkelen van een gevalideerde automatische interpretatiemethode voor biometrische sporen. Op dit moment interpreteren deskundigen deze sporen veelal op basis van hun kennis en ervaring. Een automatische methode baseert zich op statistiek, waardoor het onderzoeksresultaat in cijfers is weer te geven.

Dit vergroot de objectiviteit van het onderzoek en maakt het makkelijker om de bewijskracht van gecombineerde onderzoeksresultaten weer te geven.

Op dit moment is Meuwly bezig met het uitwerken van richtlijnen voor de validatie van de nieuwe interpretatiemethode enerzijds en de privacy van de gebruikte biometrische data anderzijds.

Curriculum Vitae

Didier Meuwly (1968) werd geboren in het Zwitserse Fribourg. Daar volgde hij een klassieke opleiding latijn en filosofie aan het St-Michel College. Meuwly studeerde in 1993 af aan de Forensische School (IPS) van de Universiteit van Lausanne. In 2000 promoveerde hij op het gebied van de forensische automatische sprekerherkenning. 

Meuwly is één van de oprichters van twee werkgroepen van het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). De Forensic Speech en Audio Analysis Working Group werd in 1997 opgericht. De European Fingerprint Working Group (EFPWG) volgde in 2000. Hij is nog steeds actief binnen de ENFSI in de EFWPG. Sinds 2011 is hij lid van de editorial board van Forensic Science International en hij werd in 2013 lid van de European Association for Biometrics.

Meuwly is auteur of co-auteur van meer dan 30 publicaties, waaronder hoofdstukken van boeken, peer-reviewed artikelen en rapporten.

  • 1999-2002 Verantwoordelijk voor de biometrische onderzoeksgroep van de IPS en voor Research en Development op het gebied van vingersporen en automatische sprekerherkenning
  • 2002-2004 Werkzaam bij de Forensic Science Service, een instituut van het Britse Home Office. Op de afdeling Research & Development onderzocht hij de ontwikkeling van forensische diensten op basis van biometrische gegevens (spraak, vingerafdruk en DNA)
  • 2004-heden In dienst van het NFI als leider van een project over de probabilistische evaluatie van vingersporen. Vanaf 2006 verantwoordelijk voor het deskundigheidsgebied Vingersporen.

Didier Meuwly op Linkedin