Wetenschap en innovatie

Wereldwijd gezien behoort het NFI tot de vooraanstaande forensische instituten en dient als voorbeeld voor instituten in Europa en daarbuiten. Het NFI heeft deze positie verworven door voortdurend zijn producten en diensten te verbeteren. Research en development (R&D) wordt bij het NFI dan ook sterk gestuurd door ervaringen uit de forensische praktijk.

Met R&D (via onze innovatieprogramma's) legt het NFI de basis voor innovatieve methoden die in de toekomst van enorme waarde zijn voor het opsporen en vervolgen van verdachten en het vrijpleiten van onschuldigen.

Het NFI zet sterk in op R&D, om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige forensische diensten te blijven leveren. Door te innoveren speelt het NFI in op veranderingen op het gebied van:

  • de forensische vragen die worden gesteld
  • het type en aantal sporen dat wordt onderzocht
  • de beschikbare technologie om sporen te onderzoeken

Huidige innovaties vormen immers de basis voor het toekomstige forensisch onderzoek.

Het NFI werkt nauw samen met politie en OM, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van deze ketenpartners.

Innovatieprogramma's

Het NFI heeft zeven innovatieprogramma's opgesteld waar binnen het werkt aan baanbrekende nieuwe mogelijkheden binnen het zaakonderzoek. Het NFI werkt nauw samen met politie en OM, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van deze ketenpartners.

Innovaties vroegtijdig signaleren

Vele forensische technieken, waaronder ook DNA, hebben hun oorsprong in een geheel ander domein. Het NFI heeft om die reden nauwe relaties met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten om nieuwe forensische mogelijkheden vroegtijdig te signaleren. Ook heeft het NFI verschillende wetenschappers in dienst, die hun forensische werk combineren met een hoogleraarschap op een van de universiteiten in Nederland.

Het NFI heeft om die reden nauwe relaties met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten om nieuwe forensische mogelijkheden vroegtijdig te signaleren.

Lab onderzoek aan vloeistof slider