Forensische disciplines

Het NFI staat internationaal hoog aangeschreven, mede dankzij de ontwikkeling en innovatie binnen de veelheid aan forensische onderzoeksgebieden. Om deze vooraanstaande positie te behouden en te versterken is voor de wetenschappelijke disciplines Biologisch, Chemisch, Medisch, Fysisch, Digitaal onderzoek & Biometrie, en Interpretatie van forensische data een visie op wetenschappelijk onderzoek en innovatie beschreven. Deze visie vormt de komende jaren een leidraad voor innovatie en ontwikkeling binnen de wetenschappelijke domeinen.