Ate Kloosterman

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft in april 2008 professor dr. A.D. (Ate) Kloosterman benoemd tot bijzonder hoogleraar forensische biologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Forensische biologie: impuls aan DNA-onderzoek

De oprichting van de nieuwe leerstoel forensische biologie onder leiding van Kloosterman geeft een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling van het forensisch DNA-onderzoek. "Het NFI is buitengewoon verheugd over de benoeming van Kloosterman", aldus algemeen directeur Tjin-A-Tsoi. "Kloosterman stond aan de basis van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland en heeft jarenlange ervaring als vast gerechtelijk deskundige van het NFI. Zijn kennis en ervaring zullen van onschatbare waarde zijn bij het verder ontwikkelen van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland." 

In 2005 is de internationale studierichting Forensic Science aan de UvA van start gegaan. Zowel binnen de dagelijkse praktijk van het forensisch zaakonderzoek op het NFI als binnen het forensic science curriculum op de UvA geldt forensisch DNA-onderzoek als een belangrijk speerpunt.

De leerstoel Forensische biologie is ingebed bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA. Dit multidisciplinaire onderzoeksinstituut heeft onder andere grote onderzoekservaring op het gebied van niet-humaan DNA. Door de samenwerking met het IBED wordt een krachtige impuls gegeven aan:

  • verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek van niet-humane biologische sporen
  • uitbreiding van mogelijkheden van forensisch onderzoek van menselijke biologische sporenForensische biologie: impuls aan DNA-onderzoek

Curriculum vitae

Ate Kloosterman, geboren in 1951, studeerde Biochemie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Een deel van zijn wetenschappelijk werk is gebundeld in een proefschrift ‘The development and implementation of forensic DNA typing technologies in the Netherlands’. Op dit proefschrift is hij in 2002 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Santiago de Compostela in Spanje.

Levensloop 1979-heden

Gerechtelijk Laboratorium / Nederlands Forensisch Instituut, wetenschappelijk onderzoeker. Kloosterman heeft geopereerd op het grensvlak tussen wetenschap en toepassing in de praktijk. Kloosterman stond aan de basis van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland en heeft jarenlange ervaring als vaste gerechtelijke deskundige van het NFI. Ate Kloosterman is als vast gerechtelijk deskundige forensisch DNA-onderzoek geregistreerd in het Nederlands Register van gerechtelijk deskundigen (NRGD).

Kloosterman heeft veel onderwijservaring. Hij geeft colleges aan diverse universiteiten: Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Maastricht en geeft scholing aan de verschillende betrokkenen in de strafrechtsketen, zoals medewerkers van het Openbaar Ministerie, rechtspraak, politie en advocatuur.