Beyond the Source: The next level in crime reconstruction

In strafzaken speelt de reconstructie van een misdrijf een belangrijke rol. Hoe en wanneer is iets gebeurd? En wie waren hierbij betrokken? Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werkt in het onderzoeksprogramma Beyond the Source aan methoden en technieken die vragen helpen beantwoorden wat op een plaats delict is gebeurd.

Forensische rapportages die niet alleen iets vertellen over de bron (donor) van een spoor, maar ook over wat zich mogelijk op een plaats delict heeft afgespeeld, zijn van grotere toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers zoals de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Ze maken een efficiëntere opsporing en een betere reconstructie van het misdrijf mogelijk.

Forensische laboratoria, ook het NFI, gebruiken nu nog vooral methodes waarbij bewijs op 'bronniveau' wordt gegenereerd en geïnterpreteerd: zijn de sporen op de plaats delict afkomstig van een bepaalde verdachte of van een specifiek voorwerp (wapen, voertuig, etc.)? Dit geeft geen informatie over hóe het spoor is ontstaan. Daarvoor is onderzoek en interpretatie nodig op 'activiteitniveau'.

De methoden en technieken die het NFI ontwikkelt binnen het programma Beyond the Source; the next level of in crime reconstruction helpen bij de reconstructie van een misdrijf. Ze dragen bij aan het beantwoorden van vragen waar, wanneer en hoe iets is gebeurd en kunnen daarmee een belangrijke aanvulling zijn op de uitspraken met betrekking tot wie of wat de bron van een spoor is.

De methoden en technieken die het NFI ontwikkelt, helpen bij de reconstructie van een misdrijf.