CSI Innovations

Het onderzoek op een plaats delict is cruciaal voor het forensisch en het strafrechtelijk onderzoek. De technische recherche reconstrueert hier de gebeurtenissen en maakt hier sporen zichtbaar, selecteert deze en stelt ze veilig.

Binnen het onderzoeksprogramma CSI Innovations werkt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan technologische ontwikkelen om het onderzoek op en de reconstructie van een plaats delict te verbeteren.

Een plaats delict kan doorgaans maar een keer onderzocht worden omdat deze daarna weer wordt vrijgegeven. Nieuwe technieken bieden in de nabije toekomst de mogelijkheid de plaats delict digitaal tot in het kleinste detail te reconstrueren. Daarmee kunnen onderzoekers virtueel naar de PD ‘terugkeren’ om oude en nieuwe scenario’s te toetsen.

CSI Innovations richt zich op: 
• Het detecteren en zichtbaar maken van sporen op een PD; 
• Het selecteren van sporen op een PD; 
• Het veiligstellen van sporen op een PD; 
• Het bepalen van de kansrijkheid van sporen; 
• De reconstructie van een PD

Het NFI ontwikkelt daarvoor nieuwe technieken en methodes, valideert nieuwe producten en diensten en voert wetenschappelijke studies uit om bestaande werkwijzen te kunnen verbeteren.

Nieuwe technieken bieden in de nabije toekomst de mogelijkheid de plaats delict digitaal tot in het kleinste detail te reconstrueren.