Forensic Recognition and Individualisation

Meer informatie uit sporen afkomstig van personen, organismen en voorwerpen voor de opsporing, intelligence, identificatie en bewijsvoering.

Dit programma is gericht op de ontwikkeling van nieuwe Forensic Recognition and individualisation methoden voor opsporing, intelligence, bewijsvoering en identificatie ter ondersteuning van de processen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en van de partners in de strafrechtketen.

Omdat voor opsporing en intelligence snelheid een van de cruciale factoren is, zijn de methoden gericht op een sneller en objectiever resultaat. Hiervoor zal het NFI nog meer karakteristieke eigenschappen uit partiële, complexe en mengsporen van mensen, dieren, planten, micro-organismen en voorwerpen gaan bepalen.

Voor bewijsvoering en identificatie worden methoden ontwikkeld voor een effectiever proces om objectievere diensten en producten te bieden. Het doel van dit onderdeel van het programma is om conclusies te rapporteren op basis van sterker wetenschappelijk onderbouwde informatie uit de partiële, complexe en mengsporen.

Deze methoden geven forensisch deskundigen de mogelijkheid om bewijswaarde toe te kennen aan de vraag of twee sporen of monsters afkomstig zijn van dezelfde bron op basis van fysische, (bio)chemische of digitale karakteristieken. Het combineren van eigenschappen uit een spoor zal de bewijskracht aanzienlijk versterken.

Het NFI werkt daarvoor nauw samen met de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.

Omdat voor opsporing en intelligence snelheid een van de cruciale factoren is, zijn de methoden gericht op een sneller en objectiever resultaat.