Remote Forensics: Connecting the lab to the scene

De ideale levertijd is geen levertijd. In het opsporingsproces is snelheid belangrijk. Snel beslissingen kunnen nemen; liefst op basis van bewijs. Dit leidt tot een grotere effectiviteit en efficiëntie.

Beschikbaarheid, snelheid en toepasbaarheid vergroten

In het dagelijks leven kunnen we via onze smartphone direct allerlei informatie verkrijgen. Tegelijkertijd worden sensoren en analyseapparatuur steeds kleiner. Hiermee worden onderzoeksmethoden die voorheen alleen binnen zeer geavanceerde laboratoria beschikbaar waren, ook daarbuiten toegankelijk.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wil deze ontwikkelingen combineren en naar nieuwe wegen zoeken om ook de beschikbaarheid, snelheid en toepasbaarheid van forensisch onderzoek in de strafrechtsketen te vergroten.

Ontwikkelingen

Het innovatieprogramma Remote Forensics houdt zich daarom bezig met:

  • Ontwikkeling van nieuwe mobiele apparatuur voor drugsanalyse (NFiDENT) 
  • Ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor mobiel DNA-onderzoek (localDNA) 
  • Ontwikkeling van een nieuwe, snellere methode voor toxicologische bepalingen 
  • Ontwikkeling van een platform voor borging en toegang tot al deze technieken 
  • Ontwikkeling van centrale databases om analysegegevens uit mobiele analyseapparatuur centraal beschikbaar te maken

Binnen dit programma werkt het NFI nauw samen met alle partijen binnen de strafrechtketen.

Het NFI wil de nieuwe wegen zoeken om de beschikbaarheid, snelheid en toepasbaarheid van forensisch onderzoek in de strafrechtsketen te vergroten.