Ketenbrede innovatie

Het NFI maakt zich sterk om binnen de forensische keten met haar partners te werken aan urgente en noodzakelijke innovatie. In 2020 investeert het NFI met haar partners in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De thema's "Anders op de PD en "Artificial Intelligence/big data" worden hieronder toegelicht. De invulling van een derde thema, dat zich zal richten op de actualiteit, wordt nader ingevuld op basis van de uitkomsten van de ‘Forensische Keten Innovatie Dag (FKID)’ die op 31 oktober 2019 is gehouden.