Innovatie op de PD

Forensisch bewijs levert veel informatie op en weegt zwaar in het strafrecht. Er is daarom ook een grote vraag naar forensische (opsporings)capaciteit. In het huidige model van forensisch opsporen is er echter sprake van schaarstemanagement: er is beperkt forensische capaciteit beschikbaar en de doorlooptijden zijn hoog.

Dit gaat ten koste van de effectiviteit en efficiency van de opsporing: terwijl men nog wacht op de resultaten van het sporenonderzoek, worden capaciteitsintensieve andere opsporingsmiddelen zoals buurtonderzoeken en BOB-middelen ingezet. Op het moment dat de forensische resultaten beschikbaar zijn, is de dader mogelijk al naar een ander land vertrokken of heeft nog meer misdrijven gepleegd. Ook kunnen zowel de dader als de andere betrokkenen zich na langere tijd minder aan concrete feiten herinneren. Zou de dader niet eerder gepakt zijn wanneer de resultaten van het sporenonderzoek sneller beschikbaar waren geweest?

Op het moment dat de forensische resultaten beschikbaar zijn, is de dader mogelijk al naar een ander land vertrokken

Verwante projecten