Keteninnovatie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) maakt zich sterk om binnen de forensische keten met haar partners te werken aan urgente en noodzakelijke innovatie. In 2020 investeert het NFI met haar partners in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De thema's 'Innovaties voorkant opsporingsproces' en 'Artificial Intelligence/big data' worden hieronder toegelicht. Over de invulling van een derde thema 'Inspringen op de actualiteit' wordt met de partners uit de Keten overleg gevoerd.