Project proeftuin "Anders op de PD"

In de proeftuin "Anders op de PD" wordt daarom onderzocht: resulteert het vollediger en sneller verzamelen, aanbieden, insturen en duiden van sporen die op de plaats van het delict (PD) worden aangetroffen in meer efficiency en een significant hoger oplossingspercentage?

In de proeftuin wordt gedurende twee maanden bij woning- en bedrijfsinbraken (en pogingen ertoe) in de regio's Rotterdam en Den Haag volgens een proefwerkwijze gewerkt: alle mogelijk relevante DNA-sporen(dragers) worden opgestuurd voor nader forensisch onderzoek. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij door FO een selectie gemaakt moet worden van de 3 naar verwachting meest kansrijke sporen.

Ook wordt er bij de DNA-analyse geen cutoffwaarde gebruikt, waardoor de analyse nauwkeuriger wordt. De analyseresultaten zijn binnen 48 uur beschikbaar (in tegenstelling tot soms maanden later in de huidige situatie). Om de schaarse capaciteit van het NFI niet verder te belasten, wordt voor de proeftuin gebruikt gemaakt van een samenwerking met een commercieel forensisch onderzoekscentrum, TMFI (Maastricht). Hiervoor zijn voor de duur van de proeftuin extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de proeftuin trekken FO politie, OM en NFI gezamenlijk op. Naar verwachting zijn de resultaten van de proeftuin in het najaar beschikbaar.