Datering vingersporen

Vingersporen vormen nog steeds een belangrijk onderdeel voor de opsporing van en de bewijsvoering in gerechtelijk onderzoek. Het is met de huidige technologie nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over de ouderdom van een vingerspoor. In dit project worden methoden ontwikkeld waarmee het mogelijk is analyses uit te voeren, zodat een vingerspoor in een tijdlijn rondom een delict geplaatst kan worden.