SherLOK

Binnen het project SherLOK worden nieuwe methodes ontwikkeld voor donorprofiling door middel van haaranalyses. In een situatie waarin er menselijk haar als bewijsmateriaal is, bijvoorbeeld bij het aantreffen van stoffelijke resten van een onbekend slachtoffe,r of enkele haren van de vermoedelijke dader, dan richt het forensische onderzoek zich doorgaans op DNA (wie is de donor?) en forensische toxicologie (heeft de dader of het slachtoffer drugs of medicijnen gebruikt en heeft dit iets te maken met de doodsoorzaak?).

Als er geen bruikbaar (Mt)DNA-profiel wordt verkregen of het profiel matcht niet in een database en/of met mogelijke verdachten dan zit het onderzoek vaak snel op een dood spoor. Het SherLOK project beoogt de chemische informatie opgeslagen in menselijk haar te ontsluiten voor de forensische opsporing.  Doel is het ontwikkelen van een methode waarmee uit haren een profiel van de persoon van wie de haar afkomstig is, kan worden opgesteld. Het idee hierbij is dat de aanwezigheid van chemische stoffen in het haar iets kan zeggen over de onbekende donor, bv geslacht, leeftijd, etnische achtergrond (aan de hand van bv eetgewoonten), hobbies of gezondheid (aan de hand van medicijngebruik).

Deze informatie kan vervolgens door de politie worden gebruikt in de zoektocht naar de daders of bij het identificeren van een slachtoffer. Geavanceerde LC-HRMS (vloeistofchromatografie met hoge resolutie massaspectrometrie) en MS imaging methodes voor haaranalyse worden door Avans Hogeschool ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Maastricht, de Nederlandse Politie, de GGD, Universiteit Leuven, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Forensisch Instituut.

Het SherLOK-project wordt gecoördineerd door Avans Hogeschool Breda en ontvangt financiering vanuit het RAAK Publiek programma.

Meer informatie over het project is hier te vinden.