Populairwetenschappelijke publicaties 2017

  • Berger, C.E.H. (2017). De waarheidsvinding naar een hoger niveau. Leiden: Universiteit Leiden. Geraadpleegd op 6 augustus 2021 https://hdl.handle.net/1887/51557
  • De Tobel, J., Haas, M.B. de, Wijk, M. van, Verstraete, K.L., & Thevissen , P.W. (2017). De toekomst van forensische leeftijdsschatting bij levende adolescenten en jongvolwassenen: magnetische resonantie beeldvorming en automatisering. In J.K.M. Aps, S.C. Boxum, M.A.A. De Bruyne, R. Jacobs, W.J. van der Meer, M.E.L. Nienhuijs, Het tandheelkundig Jaar 2018 (pp. 1-19). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Heuvel, E. van den, & Koeijer, J. de. (2017). Interdisciplinair Forensisch Onderzoek: meer dan de som der delen. Een praktisch model voor het combineren van forensisch bewijs in complexe zaken. Trema, (6), 215-224. Geraadpleegd op 6 augustus 2021 https://trema.nvvr.org/editie/2017-06/interdisciplinair-forensisch-onderzoek-meer-dan-de-som-der-delen
  • Sjerps, M.J., Kloosterman, A., & Berger, C. (2017). Over de rapportage van het NFI: een weerwoord. Nederlands Juristenblad, (40), 2945-2951. Geraadpleegd op 6 augustus 2021 https://www.navigator.nl/document/id3cdf0d0077144daba66ae05d7c4d0edd?ctx=WKNL_CSL_85
  • Zandwijk, J.P. van. (2017). Wiskunde helpt misdaad oplossen. Nieuw Archief voor Wiskunde, 5/18(1), 34-39.