Wetenschappelijke publicaties 1993

 • Arends, J.W., Bosman, F.T., Visser, R., 'Patterns and composition of basement membranes in colon adenomas and adenocarcinomas', Journal of Pathology, 170, 285-290 (1993).
 • Beijer, R., 'Nieuwe methode onderzoek schiethanden: De Stubjesmethode', Modus, 2 (4), 38-39 (1993).
 • Broeders, A.P.A., 'Forensic Phonetics', in: R.E. Asher (red.), 'The Encyclopedia of Language and Linguistics', Pergamon Press, Oxford (1993).
 • Broeders, A.P.A., 'Authenticiteits- en integriteitsonderzoek van bandopnamen: Het Forensisch Onderzoek van Audio-opnamen (V), Modus, 2 (1), 44-47 (1993).
 • Bruyn, P.C.A.M. de, Choufoer, C., Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A, 'Liquid chromatographic, Thermospray/negative ion, tandem mass spectrometric (LC/TSP/MS/MS) analysis of some explosives', Forensic Science International, 60, 7-13, (1993). \
 • Budowle, B., Daselaar, P., Kloosterman, A.D., 'PCR-amplification and detection of the human D1S80 VNTR locus. Amplification conditions, population genetics and application in forensic analysis', International Journal of Legal Medicine, 105, 257-264 (1993).
 • Budowle, B., Kloosterman, A.D., Riley, E.L., 'Population data of the HLA DQá locus in Dutch caucasians. Comparison with seven other population genetic studies', International Journal of Legal Medicine, 105, 233-238 (1993).
 • Ensing, K., Franke, J.P., Harmsen-Boverhof, C.W., Hommerson, A.L.C., Xiao-Hua Chen, B.S., Zeeuw, R.A. de, Zweipfenning, P.G.M., 'Solid phase Extraction of morphine from whole blood by means of bond elut certify columns'. Journal of Forensic Sciences, 38 (3), 668-676 (1993).
 • Geradts, Z., Keereweer, I., Keijzer, J., 'Werktuig- en schoensporen: Ontwikkelingen op het gebied van digitale opslag', Modus, 2 (2), 40-42 (1993).
 • Hardy, H.J.J., 'Onderkenning en gevolgen: Forensisch Informatieonderzoek; een zich wijzigend vakgebied (II)', Modus, 2 (1), 48-50 (1993).
 • Hens, C.J.J., Puts, J.J.G., Voortman, M., 'Röntgenologisch onderzoek in de gerechtelijke pathologie', Ned. Tijdschr. Geneesk., 137 (1169) abstract, (1993).
 • Hiemstra, S.A., 'Uit de praktijk (II): Vervolgonderzoek bij het Gerechtelijk Laboratorium', Modus, 2 (3), 56-59 (1993).
 • Hoeijmans, R., Keijzer, J., 'Het proefproject 's-Hertogenbosch: De regulering van de zakenstroom tussen Politie en Gerechtelijk Laboratorium', Modus, 2 (1), 40-43 (1993).
 • Ingen, G. van, Meijer, C.J.L.M., 'Obducties voor huisartsen, de indicaties onderzocht', Ned. Tijdschr. Geneesk. (in press).
 • Ingen, G. van, Loenen, A.C. van, Meijer, C.J.L.M., 'Toxicologisch onderzoek bij obducties voor huisartsen', Pharmaceutisch Weekblad (submitted).
 • Janssen, H.J.T., Kloosterman, A.D., 'Forensic DNA-typing in the Netherlands using VNTR Single Locus Probes', Advances in Forensic Haemogenetics, 5 (in press).
 • Keereweer, I., Keijzer, J., Princen, H., Princen, L., Visser, R., 'Moordzaak met takkesporen', Modus, 2 (4), 40-42 (1993).
 • Keijzer, R., Koningen, A., Puts, J.J.G., 'Dodelijk ongeval met een luchtbuks, een onmogelijke zaak? ', Modus (in press).
 • Koeijer, J.A. de, Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A, 'Untersuchungen von Kugelschreiberfarbstoffen mittels Thermospray-Massenspektrometrie und Thermospray-Tandem-Massenspektrometrie', Archiv für Kriminologie, 192, 3/4, 65-72 (1993).
 • Koobs, W., Lesger, B., Theeuwen, A.B.E., 'Resultaten GRAM-enquete gasdetectie', Modus, 2 (2), 46-50 (1993).
 • Kuile-Haller, R. ter, 'Schrijfproeven in Buitenlandse talen', Modus, 2 (2), 44-45 (1993).
 • Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A, 'A comparison of mass spectrometric techniques for the analysis of trace amounts of 1-Methylaminoanthraquinone, used as smokedye in exploding moneysuitcases', Journal of Chromatography A, 653, 359-362 (1993).
 • Naber, M., Vermeulen, A., Visser, R., 'Observeren en interpreteren: een paar apart', Modus, 2 (4), 28-31 (1993).
 • Puts, J.J.G., 'Evaluatieverslag vliegramp Faro', RIT/LPG (1993).
 • Puts, J.J.G., Torenbeek, R., 'Cocaïne: medische complicaties en bevindingen bij obductie', Modus, 2 (4), 32-34 (1993).
 • Sprong, A.G.A., Verweij, A.M.A., 'A note about impurities in commercially available Piperonylmethylketone', Microgram XXVI, 209-213 (1993).
 • Sprong, A.G.A., Verweij, A.M.A., 'Massenspektrometrischen Charakterisierung einer Verunreinigung in einem Piperonylketon-Reaktionsgemisch', Archiv für Kriminologie, 192, 167-169 (1993).
 • Theeuwen, A.B.E., 'Het zichtbaar maken van vingerafdrukken', in: H. de Doelder & J. Hielkemain (red.), 'Goed gezien? Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken', Quint, Gouda, 131-141 (1993).
 • Verweij, A.M.A, 'Impurities in Illicit Drug Preparations: 3,4-(Methylenedioxy) amphetamine and 3,4-(Methylenedioxy) methylamphetamine', Forensic Science Review, 2, 137-146 (1993).
 • Visser, R., 'Basement membrane antigens in preneoplastic and neoplastic conditions', Academisch proefschrift, Maastricht, mei 1993.

Proceedings

 • Bijhold, J., Fagel, W.P.F., Hardy, H.J.J., Kuile-Haller, R. ter, 'Proposal for testing FISH in the Netherlands Police Practice', Tagungsband 1. Kongress der Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS) e.V., Berlijn, 30 maart-2 april 1993.
 • Bongaerts, R., Daselaar, P., Kloosterman, A.D., 'PCR-amplification and detection of the human SE 33 microsatellite locus, amplification conditions and population genetics', Proceedings of the Second International Symposium on the Forensic Aspects of DNA-analysis', Washington, USA, 1993.
 • Broeders, A.P.A., Vieregge, W.H., 'Intra- and Interspeaker Variation of /r/ in Dutch', Proceedings of Eurospeech 93, 267-270, Berlijn, 1993.
 • Budowle, B., Daselaar, P., Kloosterman, A.D., Riley, E.L., 'Population genetic study on the HLA DQá and the D1S80 locus in Dutch caucasians. Comparison with seven other population genetic studies', Proceedings of the Third International Symposium on Human Identification, Phoenix, Arizona, USA, 1992 (publicatie 1993).
 • Franke, J.P., Horsthuis, P., Zeeuw, R.A. de, Zweipfenning, P.G.M., 'Bond elut certify columns, evaluation of its application on whole blood samples in systematic toxicological analysis', Proceedings TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists), Meeting Fukuoka, Japan, oktober 1992 (publicatie zomer 1993).
 • Hens, C.J.J., 'Jaarsymposium Forensisch Medisch Genootschap', Ede, 26 maart 1993 (voordracht).
 • Huizer, H., 'Indoor hemp cultivation in the Netherlands', Proceedings 13e congres IAFS Düsseldorf, 1993.
 • Huizer, H., 'Investigation of illicit drugs in the Netherlands', Proceedings of the Symposium on Illicit Drugs, Tokyo, Oct. 1993.
 • Huizer, H., 'A contribution to comparison', Proceedings of the Symposium on Illicit Drugs, Tokyo, Oct. 1993.
 • Ingen, G. van, 'De gerechtelijke sectie', Politie opleidingscentrum Noord-Holland, Amsterdam, 9 maart 1993 (voordracht).
 • Ingen, G. van, 'Over verdrinking', Afdeling Pathologie, Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, Amsterdam, 20 april 1993 (referaat).
 • Ingen, G. van, 'De gerechtelijke sectie', Politie opleidingscentrum De Harne, Harlingen, 1 juli 1993 (voordracht).
 • Lunenberg, F., Puts, J.J.G., 'Nascholingsavond GGD Den Haag in het GL', 2 maart 1993.
 • Puts, J.J.G., 'Bijeenkomst Standing Committee on Disaster Victim Identification' (Interpol), Lyon, 9 en 10 maart 1993.
 • Puts, J.J.G., 'Bijeenkomst Rampen Identificatie Team; slotevaluatie "Faro" ', Voorthuizen, 30 en 31 maart 1993.
 • Puts, J.J.G., 'Niet-natuurlijke dood en de forensisch patholoog', Microsymposium Pathologie, Academisch Ziekenhuis Nijmegen, 18 mei 1993 (voordracht).
 • Visser, R., 'Sessievoorzitter tweede deel Jaarsymposium Forensisch Medisch Genootschap', Ede, 26 maart 1993.
 • Visser, R., 'Voordracht aan de Politie-opleidingsschool' te Amsterdam, 19 mei 1993.
 • Voortman, M., 'Bijeenkomst secorleiders Rampen Identificatie Team', Driebergen, mei 1993.
 • Voortman, M., 'Forensic aspects of subarachnoid hemorrhage', 13th Meeting EAFS, Düsseldorf, 24 augustus 1993 (voordracht).
 • Voortman, M., 'Symposium Forensische Geneeskunde', RU Groningen, 7 oktober 1993 (inleider).
 • Voortman, M., 'Symposium Forensische Geneeskunde', KNMG-afdeling Eindhoven, 8 oktober 1993 (voordracht).

Posters

 • Kloosterman, A.D., Puts, J.J.G., 'Post-mortem victim identification in the 1992 Amsterdam aircraft disaster using DNA-technology', Poster, 13e congres IAFS Düsseldorf, 1993.
 • Heuvel, H. van den, Koeijer, J.A. de, 'Recent developments in ink comparison through dye composition analysis. Part II. Additional information from thin layer chromatography of inks by Laser and Quaser induced visible-light fluorescence'. Poster, 13e congres IAFS Düsseldorf, 1993.
 • Koeijer, J.A. de, Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A., 'Recent developments in ink comparison through dye composition analysis. Part I. The characterization of Ball-pen Inks by Thermospray Mass Spectrometry and Tandem Mass Spectrometry', Poster, 13e congres IAFS Düsseldorf, 1993.
 • Verweij, A.M.A., 'Impurities in illicit Amphetamine (XX): Impurities found in 3,4-(Methylenedioxy)amphetamine (MDA) prepared by condensation of nitroethane with piperonal', Poster, 15th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva del Garda (1993).