Wetenschappelijke publicaties 1995

 • Abbinga-Hessel, S.C., Smits-van Aken, J.E.M., 'De GL-deskundige, het interne opleidingsprogramma', Modus, 4 (6), 27-30 (1995).
 • D'Aloja, E., Andersen, J.F., Bar, W., Gill, P., Holgersson, S., Jacobsen, S., Johnsson, V., Kimpton, C., Kloosterman, A.D., Lareu, M.V., Nelleman, L., Pfitzinger, H., Philips, C.P., Rand, S., Schmitter, H., Schneider, P.M., Sternersen, M., Vide, M.C., 'Report on the second EDNAP collaborative STR exercise', Forensic Science International, 71, 153-164 (1995).
 • Arends, J.W., Bosman, F.T., Visser, R., 'Basement membrane patterns in borderline tumors of the ovary. An immunohistochemical study with antibodies to laminin and type IV collagen', Int. J. Gynecol. Cancer, 5, 286-290 (1995).
 • Beemsterboer, B., Mas, F., Veltkamp, A.C., Verweij, A.M.A., 'Determination of "common-batch" members in a set of confiscated 3,4-(Methylenedioxy)methylamphetamine samples by measuring the natural isotope abundances', ECN-R [Rep], ECN-R-94-014, 23 (1994).
 • Beesterboer, B., Mas, F., Veltkamp, A.C., Verweij, A.M.A., 'Impurities in illicit Amphetamine (XXIV). Determination of "common-batch" members in a set of confiscated 3,4-(Methylenedioxy)methylamphetamine samples by measuring the natural isotope 13C/12C contents. A preliminary studie', Forensic Science International, 71, 225-231 (1995).
 • Bijhold, J., 'Use of color transformation for extraction of handwriting'. In: L.I. Rudin & S.K. Bramble (red.), Investigative and Trial, Image Processing, Proc. SPIE 2567, 171-181 (1995).
 • Bijl, L.J., Keijzer, J., 'Assistentie en advisering, veranderende rol GL', Modus, 4 (1), 24-25 (1995).
 • Blomjous, C.E.M., Bruin, P.C. de, Koot, R.A.C., Meijer, C.J.L.M., Newling, D.W.W., Torenbeek, R., 'Primary signet-ring cell carcinoma of the urinary bladder. A clinico-pathologic analysis of 13 cases, with immunohistochemical findings', Histopathology, accepted for publication (1995).
 • Blomjous, C.E.M., Diest, P.J. van, Meijer, C.J.L.M., Torenbeek, R., Valk, P. van der, 'Malignant spindle cell tumours of the unrinary bladder. A histologic, immunohistochemical, DNA flowcytometrical and ultrastructural study of sarcomatoid carcinoma and carcinosarcoma with histogenetic considerations', Submitted for publication. (1995).
 • Brakel, C. van, 'Uit de praktijk, bespiegelingen en herinneringen van een criminalist', Modus, 4 (6), 47-50 (1995).
 • Broeders, A.P.A., Rietveld, A.C.M., 'Speaker Identification by Earwitnesses'. In: A. Braun & J.P. Köster (red.), Studies in Forensic Phonetics, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 24-40 (1995).
 • Broeders, A.P.A., Rietveld, A.C.M., '"Ik hoor 't al!": Over de identificatie van personen door oorgetuigen', Delict en Delinkwent, 25, 28-48 (1995).
 • Bruijning, C.J., Camp, C.H.W. ten, Madhuizen, H.T., 'Beschadigingen in kaart gebracht, uitbreiding database machineschriften', Modus, 4 (4), 32-33 (1995).
 • Eijkel, A.K. van den, 'Technisch milieuonderzoek, aanpak gestroomlijnd', Modus, 4 (2), 24-27 (1995).
 • Eijkel, A.K. van den, 'Met de brandkast praten, afscheid Cor van Brakel', Modus, 4 (6), 45-46 (1995).
 • Elissen, A., Hordijk, M.L., Ven, N. van de, 'Synthetische drugs, kennis van produktiefactoren', Modus, 4 (1), 7-10 (1995).
 • Enthoven, D., 'Gerechtelijke Laboratoria in beeld, symposiumverslag', Modus, 4 (4), 30-31 (1995).
 • Es, A. van, Peerden, H., Puts, J.J.G., 'Politieke moorden en "verdwijningen", een zorg voor de medische wereld? ', Medisch Contact, 50 (6), (1995).
 • Gajadhar, M., Geest, N. van der, Kloosterman, A.D., Pieron, C., Sjerps, M., 'A Dutch population study of te STR loci HUMTHO1, HUMFES/FPS, HUMVWA31/1 and HUMF13A1, conducted for forensic purposes', International Journal of Legal Medicine, 108, 127-134 (1995).
 • Geradts, Z., 'Automatic comparison of striation marks and automatic classification of shoe prints'. In: L.I. Rudin & S.K. Bramble (red.), Investigative and Trial Image Processing, Proc. SPIE 2567, 151-164 (1995).
 • Geradts, Z., Keereweer, I., Keijzer, J., 'A nationwide classification system for shoe outsole designs', Journal of Forensic Identification, 45, 30-37 (1995).
 • Hardy, H.J.J., Fagel, W.P.F., 'Methodological aspects of handwriting identification', Journal of Forensic Document Examination, 8, 33-69 (1995).
 • Hardy, H.J.J., Neuteboom, W., 'Accreditation of forensic handwriting examination', Journal of Forensic Document Examination, 8, 83-91 (1995).
 • Hiemstra, S.A., 'Haar- en vezelonderzoek, belangrijke bijdrage in zedenzaken', Modus, 4 (5), 21-23 (1995).
 • Hordijk, M.L., Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A., 'Quantitative liquid chromagraphic thermospray-tandem mass spectrometric analysis of some analgesics tranquilizers of the methadone, butyrophenone, or diphenylbutylpiperidine groups in whole blood', Journal of Analytical Toxicology, 19, 65-68 (1995).
 • Hordijk, M.L., Verhulst, C., 'Spraakmakende zaken, vijf casus', Modus, 4 (6), 34-39 (1995).
 • Huizer, H., 'De apotheker als leverancier voor de drugsscene?', Pharmaceutisch Weekblad, 130, 1169-1172 (1995).
 • Huizer, H., 'Vijftig jaar drugsonderzoek, vechten om een hennepmonster', Modus, 4 (6), 42-44 (1995).
 • Ingen, G. van, Loenen, A.C. van, Meijer, C.J.L.M., Voortman, M., Zweipfenning, P.G.M., 'Aanbeveling voor toxicologisch onderzoek bij plotseling, onverwacht overlijden', Ned. Tijdschr. Geneeskd, ter perse, (1995).
 • Ingen, G. van, Nordennen, J. van, Visser, R., 'Plotse doodsoorzaak; onverwachte dood bij jonge volwassenen', Modus, 4 (4), 28-29 (1995).
 • Jakobs, L. (red.) 'Gerechtelijke Laboratoria in beeld. Een kennismaking met beoefende deskundigheidsgebieden' (met bijdragen van een groot aantal GL-medewerkers. Wolters-Noordhoff Groningen (1995).
 • Janssen, H.J.T., 'Zedenzaken op het GL, onderzoek biologische sporen', Modus, 4 (5), 24-26 (1995).
 • Karelse, J.W., 'Handgranaten, explosieve ontwikkelingen in Nederland', Modus, 4 (3), 27-29 (1995).
 • Keereweer, I., Keijzer, J., 'Sporen onder de loep', Psychologie, 14, 40-41 (1995).
 • Kloosterman, A.D., Puts, J.J.G., 'Post-mortem victim identification in the 1992 Amsterdam aircraft disaster using DNA-technology, in "Advances in Forensic Sciences" (Proceedings of the 13th Meeting of the IAFS, Düsseldorf, August 22-28, 1993) ' Forensic Haemogenetics, Volume 6, 230-232, (1995).
 • Kloosterman, A.D., Sjerps, M., 'DNA-onderzoek (I), bespreking van een moderne techniek', Modus, 4 (5), 27-30 (1995).
 • Kloosterman, A.D., Sjerps, M., Wüst, D., 'Dutch Caucasian population data on the loci LDLR, GYPA, HBGG, D7S8 and GC', International Journal of Legal Medicine, 108, 36-38 (1995).
 • Korthagen, E., 'Analyse monsters onmisbaar bij onderzoek van milieudelicten: Gerechtelijk Laboratorium heeft uitrukeenheid', Politie, dier en milieu, 70, 2, 44-45 (1995).
 • Lelieveld, J.H.L.M., Romkens, F.J., Theeuwen, A.B.E., 'Ontploffing, exploderende steengrill', Modus, 4 (3), 32-34 (1995).
 • Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A., 'Nachweis von Oleoresin-Capsicum Derivaten aus Abwehrzerstäubern mittels Thermospray-(Tandem)-Massenspectrometrie', Archiv für Kriminologie, 195, 103-107 (1995).
 • Lulf, R.E., Monterie, R.A., Visser, R., 'De dokter en het GL; inbreng forensisch-medisch expertise', Modus, 4 (6), 15-18 (1995).
 • Neuteboom, W., 'Kwaliteitszorg bij het Gerechtelijk Laboratorium', Eurachem Nieuwsbrief, 15, 1-4 (1995).
 • Neuteboom, W., Schermer Voest, M.C.M., 'Heden en toekomst, bedrijfskundige aspecten van het GL', Modus, 4 (6), 51-53 (1995).
 • Poortman - van der Meer, A.J.,“Drugsonderzoek” in: L. Jakobs (ed), Gerechtelijk Laboratoria in beeld, Wolters Noordhoff, Groningen, 1995, pp. 49-63.
 • Puts, J.J.G., 'Kort verslag van een werkbezoek aan Schotland', december 1995.
 • Puts, J.J.G., Uges, D.R.A., 'Thanatochemistry: a plea for close co-operation between the forensic pathologist and toxicolgist', Abstract submitted, 14th Meeting of the IAFS, Tokyo, Japan, August 1996.
 • Puts, J.J.G., Voortman, M., 'Hoofdstuk Gerechtelijke Pathologie in:"Gerechtelijke Laboratoria in beeld; een kennismaking met beoefende deskundigheden" ', onder redactie van mr. Livia Jacobs (Uitg.: Wolters-Noordhoff), 27-37 (1995).
 • Sprangers, W.J.J.M., 'Stand und Entwicklung der Kriminaltechnik in den Niederlanden'. In: Aktuelle Methoden der Kriminaltechnik und Kriminalistik, BKA-Arbeitstagung 1994, 32, 169 (1995).
 • Sprangers, W.J.J.M., Voortman, M., 'Woord vooraf in: "Gerechtelijk Laboratoria in beeld; een kennismaking met beoefende deskundigheden", onder redactie van mr. Livia Jakobs (Uitg.: Wolters-Noordhoff), 5-6 (1995).
 • Verweij, A.M.A., 'Impurities in illicit Amphetamine (XXV). Spectroscopic properties of some compounds present in essential oils, used as starting compounds in the synthesis of "designer drugs" of the Phenethylamine type', Microgram, 28, 224-228 (1995).
 • Vlogtman, J., 'Historie 1975-1995, van generalisme tot specialisme, Modus, 4 (6), 7-10 (1995).
 • Voortman, M., 'Hoofdstuk Gerechtelijke Pathologie in: "Stapel & De Koning, Handboek voor de Politie', Deel Recherche (Uitg.: VUGA). (1995).
 • Voortman, M., 'Forensic aspects of a subarachnoidal hemorrhage, in:"Advances in Forensic Sciences" ', (Proceedings of the 13th Meeting of the IAFS, Düsseldorf, August 22-28, 1993), Forensic Pathology, Vol. 1, 44-46 (1995).
 • Zweipfenning, P.G.M., 'Forensische toxicologie' Folia Farmaceutica, 83, 36-39 (1995).

Proceedings

 • Biggelaar, C.J.M. van den, Laurier, M.B.H.M., 'The role of forensic science in environmental criminal cases in The Netherlands', First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, Den Haag, 1 - 5 december 1995.
 • Broeders, A.P.A.,'Earwitness identification: common ground, disputed territory and uncharted areas', IAFP Conference on forensic applications of phonetics, Orlando (FL) USA, 15 - 20 juli 1995 (1995).
 • Broeders, A.P.A., 'The role of automatic speaker recognition techniques forensic investigations', Proceedings of the XIIIth International Congress of Phonetic Sciences, Stockholm, augustus 1995, 3, 154-161 (1995).
 • Broeders, A.P.A., 'Earwitness identification: common ground, disputed territory and uncharted areas', First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, Den Haag, 1 - 5 december 1995.
 • Broeders, A.P.A., Vieregge, W., 'Agreement in consensus transcriptions of trained and untrained transcribers', Proceedings of the XIIIth International Congress of Phonetic Sciences, Stockholm, augustus 1995, 3, 174-177 (1995).
 • Camp, C. ten, 'Typescript Database', II Internationaler Kongress der Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS), Den Haag, 27 - 29 september 1995.
 • Everaerts, F.M., Janssen, H.J.T., Kloosterman, A.D., Schans, M.J. van der, 'Rapid sex-typing by fluorescent based PCR of the X-Y homologous amelogenin gene and analysis by CGE', International Society for Forensic Haemogenetics, Santiago de Compostella (Spanje), september 1995.
 • Geradts, Z.J.M.H, 'Image databases for storage of shoeprints and toolmarks'. European Meeting for Shoeprint and Toolmark Examiners, Helsinki, 8 - 12 mei 1995.
 • Hardy, H.J.J., Neuteboom,W., 'Akkreditierung forensischer handschriftenuntersuchung', II Internationaler Kongress der Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS), Den Haag, 27 - 29 september 1995.
 • Janssen, H.J.T., 'DNA evidence and legislation in The Netherlands', First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, Den Haag, 1 - 5 december 1995.
 • Janssen, H.J.T., Kloosterman, A.D., 'DNA legislation in The Netherlands', International Society for Forensic Haemogenetics, Santiago de Compostella (Spanje), september 1995.
 • Keijzer, J., 'Training and quality of toolmark examination in The Netherlands', European Meeting for Shoeprint and Toolmark Examiners, Helsinki, 8 - 12 mei 1995.
 • Kloosterman, A.D., 'DNA-technology and DNA-legislation in The Netherlands: uneasy bedfellows', International Workshop on Forensic DNA-analysis, Tokyo, december 1995.
 • Kloosterman, A.D., Sjerps, M., 'Validation of a Dutch frequency database of the STR-loci HUMTH01, HUMFES/FPS, HUMVWA31/1 and HUMF13A1', International Society for Forensic Haemogenetics, Santiago de Compostella (Spanje), september 1995.
 • Mahabier, R., Omzigt, J.G.C., Ruiter, B., Zweipfenning, P.G.M., 'Determination of cocaine and benzoylecgonine in whole blood by solid phase extraction and GC/MS; the method and its results in forensic case work', Proceedings of the 33th International Congress on Forensic (TIAFT) and 1st on Environmental Toxicology (GRETOX '95), Thessaloniki, 27 - 31 augustus 1995, 315-319 (1995).
 • Michels, H., 'Impression of DRUGFIRE', Second Workshop Firearms ENFSI, Magdeburg, 28 - 30 september 1995.
 • Puts, J.J.G., 'Bijeenkomsten leider, sectorleiders en externe deskundigen van het Rampen Identificatie Team van de Nederlandse Politie', Driebergen, 11 mei en 14 september 1995.
 • Puts, J.J.G., 'Dies-symposium Medische Faculteit der Leidse Studenten: "De Dokter en De Dood; dimensies van een eeuwige pandemie" ', De plaats van de gerechtelijke pathologie (voordracht), RU Leiden, 3 november 1995.
 • Puts, J.J.G., 'Plenaire bijeenkomst van de kerngroep van het Rampen Identificatie Team van de Nederlandse Politie', Zutphen, 30 november 1995.
 • Puts, J.J.G., 'Werkbezoek Schotland, Forensic Pathology in the Netherlands (voordracht), Department of Forensic Medicine and Science', University of Glasgow, 5 december 1995.
 • Puts, J.J.G., '3rd General Assembly Meeting of the European Council of Legal Medicine', Londen, 9 december 1995.
 • Rijckevorsel, B.J.C.M, 'Implementation of an automated correlation system?', Second Workshop Firearms ENFSI, Magdeburg, 28 - 30 september 1995.
 • Sprangers, W.J.J.M., 'The Dutch Forensic Science Laboratory; history and present situation', VIth ENFSI Meeting, Rijswijk, oktober 1995.
 • Sprangers, W.J.J.M., 'NIFO versus FISH', Proceedings of the IVth ENFSI meeting, Roma, november 1994, 107 (1995).
 • Sprangers, W.J.J.M., 'Firearm report 1993-1995', 11th Interpol Forensic Science Symposium, Lyon, november 1995.
 • Sprangers, W.J.J.M., 'Forensic science laboratories and quality', First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, Den Haag, 1 - 5 december 1995.
 • Visser, R., 'Voordracht voor juridische studenten Universiteit van Amsterdam', 25 januari en 8 februari 1995.
 • Visser, R., 'Voordrachten binnen de NSPH-cursus Forensische Geneeskunde', Utrecht, 24 maart en 19 oktober 1995.
 • Visser, R., 'Voordracht voor juridische studenten Universiteit Tilburg', 27 april 1995.
 • Visser, R., 'Voordrachten binnen cursus SSR', Lochem, 25 september en 4 oktober 1995.
 • Visser, R., 'Voordracht voor Utrechtse juristen (werkgroep Strafrecht) ', 3 oktober 1995.
 • Visser, R., 'Voordracht voor Utrechtse medische studenten t.b.v. het Medisch Interfacultair Congres', 3 november 1995.
 • Visser, R., 'Voorzitter Minisymposium Forensisch Medisch Genootschap: DNA', Zutphen, 22 november 1995.
 • Voortman, M., 'Symposium Pierre Fauchard Academy', Forensische Patholgie (voordracht), Utrecht, 10 maart 1995.
 • Voortman, M., 'Symposium Gerechtelijk Laboratoria in beeld', Gerechtelijke Pathologie (voordracht), Rijswijk, 10 mei 1995.
 • Voortman, M., 'Docent forensische pathologie': Rechercheschool Zutphen, SSR Lochem, NSPH Utrecht, RU Groningen, Universiteit Utrecht. (1995).

Posters

 • Dimo, N., Eerhart, D., Kloosterman, A.D., Sjerps, M., 'HLADQA1 allele frequencies in the world using a biplot to visualise alelles and populations simultaneously'. International Society for Forensic Haemogenetics, Santiago de Compostella (Spanje), september 1995.
 • Henseler, J, 'Analyzing computer evidence'. 11th Interpol Conference, Lyon, 21 - 24 november 1995.
 • Franke, J.P., Omtzigt, J.G.C., Visser, P., Zeeuwe, R. de, Zweipfenning, P.G.M., 'Extraction of pesticides from biological fluids for screening by HPLC'. The 33th International Congress on Forensic (TIAFT), Thessaloniki, 27 - 31 augustus 1995.