Wetenschappelijke publicaties 1996

 • Adelmann, T., Crisan, S., Puts, J.J.G., 'Epidemiology of early postoperative death, a five years review Abstract submitted', 14th Meeting of the IAFS, Tokyo, Japan, August 1996.
 • Adelmann, T.,Puts, J.J.G., 'Dutch and Romanian forensic pathology services, a comparison Abstract submitted', 3rd International Symposium Advances in Legal Medicine, Osaka, Japan, September 1996.
 • Andersen, J., Carracedo, A., Dobosz, M., Eriksen, B., Johnnson, V., Kimpton, C., Kloosterman, A.D., Konialis, C., Kratzer, A., Martin, P., Mevåg, B., Pfitzinger, H., Phillips, P., Rosén, B., Sand, R., Schmitter, H., Schneider, P., Vide, M., 'Report on the third EDNAP collaborative STR exercise', Forensic Science International, 78, 83-93 (1996).
 • Bakker-Teunissen, O.J.G.B. de, Visser, R., 'Shaken baby syndroom; casuspresentatie en literatuuroverzicht', Modus, 5 (3), 22-24 (1996).
 • Biggelaar, C.J.M. van den, Laurier, M.B.H., 'Forensisch Milieuonderzoek. Rol milieudeskundige tweeledig', Modus, 5 (2), 39-41 (1996).
 • Blomjous, C.E.M., Bruin, P.C. de, Koot, R.A.C., Meijer, C.J.L.M., Torenbeek, R., 'Primary signet ring cell carcinoma of the urinary bladder. A clinicopathologic study of 13 cases Histopathology, 28, 33-40 (1996).
 • Blomjous, C.E.M., Diest, P.J. van, Meijer, C.J.L.M., Torenbeek, R., Valk, P. van der, 'Sarcomatoid carcinoma vs. Carcinosarcoma of the Urinary bladder. A histological, immunohistochemical, ultrastructural and histogenetic study of sarcomatoid carcinoma and carcinosarcoma', Journal of Urologic Pathology, in press.
 • Brakel, C. van, Geradts, Z.J.M.H., Keijzer, J., 'The Production of Replicas of Bullets and Cartridges', AFTE-Journal, 28, 41-44 (1996).
 • Braun, A., Broeders, A.P.A., 'Zu den Möglichkeiten einer technischen Qualitätsverbesserung von Tonaufzeichnungen', Neue Zeitschrift für Strafrecht, 4, 173-178 (1996).
 • Bretonière, R. de la, Henseler, J., Salemink, N., Teunissen, I., 'Informatietechnologie en criminaliteit. Een nieuwe kijk op rechercheren', Het tijdschrift voor de Politie, 9, 16-20 (1996).
 • Broeders, A.P.A., 'Identificatie door oorgetuigen. Enkele procedurele aspecten', Modus, 5 (2), 10-15 (1996).
 • Broeders, A.P.A. ' Earwitness Identification: Common Ground, Disputed Territory and Uncharted Areas', Forensic Linguistics, 3, 3-13 (1996).
 • Bril, H., Diest, P.J. van, Lagendijk, J.H., Meijer, C.J.L.M., Molengraft, F.J.J.M. van de, Torenbeek, R., 'Routine application of a panel of antibodies to identify the primary origin of adenocarcinomas, presenting as urinary bladder carcinoma, Submitted for publication.
 • Dik, J.J., Enters, J.H., Gruijter, J.J. de, Wolf, E.J., 'Praktijkrichtlijn "Aandachtspunten bij milieu-onderzoek" ', rapport uitgegeven door Stichting Raad voor Accreditatie i.o.v. het ministerie van VROM, uitgave 1996.
 • Dimo, N., Eerhart, D., Kloosterman, A.D., Sjerps, M., 'HLADQA1 Allele Frequencies in the World Using a Biplot to Visualize Alleles and Populations Simultaneously'. In: A. Carracedo, B. Brinkmann & W. Bär (red.), 'Advances in Forensic Haemogenetics 6', Springer, Berlin, 557-559 (1996).
 • Drok, J.W., Keereweer, I., 'CHEMZIS. Chemisch zichtbaar maken van schoensporen', Modus, 5 (6), 34-36 (1996).
 • Enthoven, D.J.J., 'Oprichting Europees Netwerk. Forensisch Laboratoria bundelen krachten', Modus, 5 (1), 37 (1996).
 • Everaerts, F.M., Janssen, H.J.T., Kloosterman, A.D., Schans, M.J. van der, 'Rapid Sex-typing by Fluorescent Based PCR of the X-Y Homologous Amelogenin Gene and Analysis by CGE'. In: A. Carracedo, B. Brinkmann & W. Bär (red.), 'Advances in Forensic Haemogenetics 6', Springer, Berlin, 343-346 (1996).
 • Fagel, W.P.F., 'Het handschriftkoffertje. Internationale Gerechtelijk Laboratorium-schrijfproefset', Modus, 5 (1), 36 (1996).
 • Geradts, Z.J.M.H., 'TRAX for toolmarks', AFTE-Journal, 28, 183-190 (1996).
 • Geradts, Z.J.M.H., Keijzer, J., 'The image-database REBEZO for shoeprint with developments on automatic classification of shoe outsole designs', Forensic Science International, 82, 21-31 (1996).
 • Geradts, Z.J.M.H., Visser, R., 'Internet en forensische wetenschappen. Hoe kan snel en efficiënt informatie worden gezocht? ', Modus, 5 (1), 26-27 (1996).
 • Hordijk, M.L., Lipman, P.J.L., Verweij, A.M.A., 'Liquid chromatographic-thermospray tandem mass spectrometric quantitative analysis of some drugs with hypnotic, sedative and tranquillising properties in whole blood', Journal of Chromatography B, 686, 27-43 (1996).
 • Huizer, H., King, L.A., Poortman-van der Meer, A.J., '1-Phenylethylamines: a new series of illicit drugs?', Forensic Science International, 77, 141-149 (1996).
 • Huizer, H., Poortman-van der Meer, A.J., 'First Encounter with P-Fluorofentanyl in the Netherlands', Toxichem + Krimtech, Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Toxicologische und Forensische Chemie, 63, 7-14 (1996).
 • Ingen, G. van, Loenen, A.C. van, Meijer, C.J.L.M., Voortman, M., Zweipfenning, P.G.M., 'Aanbeveling voor toxicologisch onderzoek bij plotseling, onverwacht overlijden', Ned. Tijdschr. Geneesk., 140, 179-181 (1996).
 • Janssen, H.J.T., 'De rol van het Gerechtelijk Laboratorium bij de oplossing en bewijsvoering van zedendelicten en andere geweldsmisdrijven'. In: B.A.J. Cohen, H. Holtslag, H.J. Lelieveld en A.G. Tenhaeff (red.), 'Forensische Geneeskunde. Raakvlakken tussen geneeskunst, gezondheidszorg en recht', Van Gorkum, Assen, 263-288 (1996).
 • Janssen, H.J.T., 'DNA-bewijs en wetgeving in Nederland. De ontwikkeling van het onderzoekstraject', Modus, 5 (2), 25-27 (1996).
 • Janssen, H.J.T., 'DNA-profiling', Chemische Feitelijkheden (uitgave van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging), 18, tekst 127, 1-13 (1996).
 • Janssen, H.J.T., Kloosterman, A.D., 'DNA Legislation in The Netherlands'. In: A. Carracedo, B. Brinkmann & W. Bär (red.), 'Advances in Forensic Haemogenetics 6', Springer, Berlin, 686-689 (1996).
 • Karelse, J.W., 'Spuitbus voor explosieven. Testkit getest', Modus, 5 (4), 30-32 (1996).
 • Kloosterman, A.D., 'DNA-spoor speurt dader op', Chemisch Magazine, 10, 389-391 (1996).
 • Kockx, J.M., 'Forensisch DNA-onderzoek. Een historisch overzicht', Modus, 5 (6), 31-33 (1996).
 • Limborgh, J., Theeuwen, A.B.E., 'Gramproject 44: CHEMZIS. Chemisch zichtbaar maken van schoensporen', Modus, 5 (4), 36-38 (1996).
 • Lipman, P.L.J., Verweij, A.M.A., 'Comparison of Mass Spectrometric Ionization Techniques for the Analysis of Phenethylamines', Journal of Chromatographic Science, 34, 379-382 (1996).
 • Neuteboom, W., Zweipfenning, P.G.M., 'Alcohol'. In: B.A.J. Cohen, H. Holtslag, H.J. Lelieveld en A.G. Tenhaeff (red.), 'Forensische Geneeskunde. Raakvlakken tussen geneeskunst, gezondheidszorg en recht', Van Gorkum Assen, 377-396 (1996).
 • Poortman-van der Meer, A.J., 'Artifacts in the GC analysis of amphetamine and MDA', Microgram, XXIX, 91-93 (1996).
 • Puts, J.J.G., 'Kort verslag naar aanleiding van deelname aan de 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences', gehouden te Tokyo, Japan, 26-30 augustus 1996 (september 1996).
 • Torenbeek, R., 'Gerechtelijke pathologie in Nederland na de eeuwwisseling? ', Discussienota aangeboden aan de pathologen van het LGP en aan de Secretaris-Generaal van het MvJ, 13 augustus 1996.
 • Sprangers, W.J.J.M., 'Boekbespreking "Deskundigen in Nederlandse Strafzaken" van J. Hielkema', Modus, 5 (2), 45 (1996).
 • Verweij, A.M.A., 'Massenspektrometrische Daten einiger Methylbolite der Amphetaminderivate 3,4-(Methylendioxy)-amphetamin (MDA) und 3,4-(Methylendioxy)-methylamphetamin (MDMA)', Archiv für Kriminologie, 197, 27-30 (1996).
 • Voortman, M., 'Gerechtelijke Pathologie in Nederland', Lustrumboek "Nederlandse Pathologie in beweging" (uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie) 125-128 (1996).
 • Wouw, J. van, 'UV-detectie vingerafdrukken. Onderzoek bruikbaarheid niet-destructieve methode', Modus, 5 (5), 31-33 (1996).

Proceedings

 • Bastiaansen, M., Broeders, A.P.A., Rietveld, A.C.M., 'Repeated Testing in Speaker Identification by Witnesses', International Association for Forensic Phonetics Annual Conference, Wiesbaden, 7 - 11 juli 1996.
 • Beijer, R., 'Casework done by the department GSR. Procedure, Methods and Quality Assurance Aspects', Third ENFSI Firearms Working Group Meeting, Rosny-sous-Bois (F), 16 - 18 oktober 1996.
 • Bijhold, J., Kuijper, A., Westhuis, J.H., 'Comparative Study of Restoration Techniques in Forensic Image Processing', SPIE's Photonics East, Law Enforcement, Trial and Investigative Imaging, Boston, 18-22 november 1996, Spie Proceedings 2942-02, ..-..
 • Bouten, J.S., Broeders, A.P.A., 'Acoustic Gunfire Analysis: A Shot in the Dark', International Association for Forensic Phonetics Annual Conference, Wiesbaden, 7 - 11 juli 1996.
 • Broeders, A.P.A., 'De Forensische Toepassing van Taalkundige Kennis: de Zaak Van O.', voordracht over linguïstische tekstanalyse voor de Vakgroep Taal & Spraak van de KU Nijmegen, 6 maart 1996.
 • Bruyn, P. de, Karelse, W., Steen, M. van der, 'Workshop Forensisch onderzoek Bomexplosies', Rijswijk, 28 februari en 14 november 1996.
 • Camp, C.H.W. ten, Hardy, H.J.J., 'Accreditation of Forensic Typewriting Examination', Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Camp, C.H.W. ten, Hardy, H.J.J., 'A computer system for measurements of typewritten or printed texts', Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Camp, C.H.W. ten, Hardy, H.J.J., Schneider-Pieters, H.C.M., 'The Computer - Friend or Foe?', Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Dofferhoff, G., Geradts, Z.J., Visser, R., 'Using high speed video in ballistic experiments with crossbows', SPIE's Photonics East, Law Enforcement, Trial and Investigative Imaging, Boston, SPIE Proceedings 2942, 64-70, 18 - 22 november 1996.
 • Fagel, W.P.F., Hardy, H.J.J., Kuile, R. ter, , 'COMPAR, an Expert System for the Collection of Handwriting Samples', Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Galen, G. van, Gemmert, A. van, Hardy, H.J.J., 'Dynamic Features of Disguised Handwriting', Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Geradts, Z.J.M.H., 'Ballistics Experiments with Crossbows', Third ENFSI Firearms Working Group Meeting, Rosny-sous-Bois (F), 16 - 18 oktober 1996.
 • Hardy, H.J.J., 'Proposal for a Network of European Handwriting Experts' Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Hens, C.J.J., '46e Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Radiologisch Laboranten', Forensische radiodiagnostie (voordracht), Utrecht, 7 juni 1996.
 • Hens, C.J.J., 'Landelijke Ervaringsdag van het Landelijk Kontakt van Technische Recherche en Forensische Wetenschappen (LK TRFW) respectievelijk 17e Jaarsymposium van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) met als thema: "Het LGP belicht" ', voordracht met presentatie casuïstiek, Zutphen, 12 - 13 juni 1996.
 • Heuvel, H. van den, 'The Use(fulness) of Gelatin Lifters for Revealing Indented (Hand)writing'. Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Huizer, H., 'Synthesis of amphetamine derivatives', Analytica Conference, München (D), 22 april 1996.
 • Ingen, G. van, 'Landelijke Ervaringsdag van het LK TRFW respectievelijk 17e Jaarsymposium van het FMG met als thema: "Het LGP belicht" ', een casus met verrassende uitkomst (voordracht in samenwerking met K.J. Lusthof), Zutphen, 12 - 13 juni 1996.
 • Ingen, G. van, 'Voordracht voor Gerechts- en Parketsecretarissen SSR', Rijswijk, 3 oktober 1996.
 • Ingen, G. van, 'Moet bij plotselinge dood het geleidingssysteem van het hart worden onderzocht? ', (voordracht), Journal Club Afdeling Pathologie, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam, 6 november 1996.
 • Janssen, H.J.T., 'DNA-onderzoek en wetgeving', Medisch Interfacultair Congres, Apeldoorn, 26 januari 1996.
 • Janssen, H.J.T., 'Profielen,. DNA-profielenregistratie', Leiden, 26 april 1996.
 • Janssen, H.J.T., 'RFLP en nieuwe DNA-technieken bij het gerechtelijk onderzoek', Het Instrument, NVML, Utrecht, 9 oktober 1996.
 • Kloosterman, A.D., 'DNA-onderzoek', KNCV zomercongres, Leiden.
 • Kloosterman, A.D., 'DNA-vermeerdering en typering', DNA-profielenregistratie, Leiden, 26 april 1996.
 • Kloosterman, A.D., 'DNA-identification and Mass disasters', 8th Meeting of the Standing Committee on Disaster Victim Identification (Interpol), Lyon, 27 - 30 mei 1996.
 • Kloosterman, A.D., 'Kwaliteitsaspecten van het Forensisch DNA-onderzoek', Hogeschool West-Brabant, Etten-Leur, 9 oktober 1996.
 • Kloosterman, A.D., 'Kwaliteitsaspecten van het Forensisch DNA-onderzoek', Leidse Hogeschool, Leiderdorp, 29 november 1996.
 • Kloosterman, A.D., 'DNA-technology and DNA-legislation in The Netherlands: Uneasy Bedfellows', Proceedings of the International Workshop on Forensic DNA Analysis of Evidential Samples, Tokyo, 147-150, 12 - 13 december 1995.
 • Kloosterman, A.D., Sjerps, M., 'Practical Aspects of Identifying Suspects by Database Search', Third International Conference on Forensic Statistics, Edinburgh (GB), 30 juni - 3 juli 1996.
 • Kockx, J., 'Onderzoek bij zedenzaken', Gynaecologen in opleiding AZU, Utrecht, 1 november 1996.
 • Leuven, E. van, 'Implementation of an automated correlation system: progress report', Third ENFSI Firearms Working Group Meeting, Rosny-sous-Bois (F), 16 - 18 oktober 1996.
 • Massier, R.E.F., Sjerps, M.J., Wagenaar, W.A., 'Expressing Expert Opinion Using a Verbal Probability Scale', Fifth European Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 15 november 1996.
 • Massier, B., Sjerps, M., Wagenaar, W., 'Expressing expert opinion using a verbal probability scale', Fifth European Conference for police and government hadwriting experts, Den Haag, 5 november 1996.
 • Puts, J.J.G., 'Voordracht voor Gerechts- en Parketsecretarissen SSR', Rijswijk, 7 februari 1996.
 • Puts, J.J.G., 'Dagvoorzitter tijdens de Landelijke Ervaringsdag van het LK TRFW respectievelijk het 17e Jaarsymposium van het FMG met als thema: "Het LGP belicht" ', Zutphen, 12 en 13 juni 1996.
 • Puts, J.J.G., 'Landelijke Ervaringsdag van het LK TRFW respectievelijk 17e Jaarsymposium van het FMG met als thema: "Het LGP belicht" ', Het lab en zijn professionele relaties (voordracht), Zutphen, 12 en 13 juni 1996.
 • Puts, J.J.G., '14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Thanatochemistry: a plea for close co-operation between the forensic pathologist and toxicologist', (voordracht in samenwerking met dr. D.R.A. Uges), Tokyo, Japan, 30 augustus 1996.
 • Puts, J.J.G., 'Bijeenkomsten leider, sectorleiders en externe deskundigen van het Rampen Identificatie Team van de Nederlandse Politie', Driebergen (8 februari 1996), Dordrecht (12 september 1996) en Driebergen (6 november 1996).
 • Puts, J.J.G., 'Microsymposium Pathologie', Academisch Ziekenhuis Nijmegen, met als thema: "(Niet-)natuurlijk overleden?". Forumdeelname, Nijmegen, 10 september 1996.
 • Puts, J.J.G., 'Plenaire bijeenkomst van de kerngroep van het Rampen Identificatie Team van de Nederlandse Politie', Apeldoorn, 28 en 29 november 1996.
 • Puts, J.J.G., '4th General Assembly Meeting of the European Council of Legal Medicine', Lille, Frankrijk, 7 december 1996.
 • Roukema, S., Wiarda, W., Zalen, E. van, Zweipfenning, P.G.M., 'Screening for Multiple Toxic Metals in Urine by ICP-OES', 34th TIAFT meeting, Interlaken (CH), augustus 1996.
 • Sjerps, M., Stelling, M., 'Testing of concentration levels in solid waste lots', Third International Conference on Forensic Statistics, Edinburgh (GB), 30 juni - 3 juli 1996.
 • Theeuwen, A.B.E., 'Enhancement Methods for Blood Shoeprints (CHEMZIS working group)', International PSDB Conference, St. Albans (GB), 11 - 14 november 1996.
 • Visser, R., 'Juridische Studenten', Vrije Universiteit Amsterdam, 25 januari 1996.
 • Visser, R., 'Medisch Interfacultair Congres', (Symposium Forensische Geneeskunde), Apeldoorn, 26 januari 1996.
 • Visser, R., 'Juridische Studenten', Universiteit van Amsterdam, 8 februari 1996.
 • Visser, R., 'GGD Gouda', 19 februari 1996.
 • Visser, R., 'Cursus NSPH (medische aspecten schotletsels)', Utrecht, 22 maart 1996.
 • Visser, R., 'Juridische Studenten Katholieke Universiteit Brabant', 25 april 1996.
 • Visser, R., 'Landelijke Ervaringsdag LK TRFW / 17e Jaarsymposium FMG (thema: "Het LGP belicht") ', Zutphen, 12 en 13 juni 1996.
 • Visser, R., 'Colloquium GL: "De balpenaffaire" ', Rijswijk, 4 oktober 1996.
 • Visser, R., 'SSR-cursus', Lochem, 19 december 1996.
 • Voortman, M., 'Lezingen verzorgd tijdens werkbezoeken aan verscheidene Forensisch Medisch Instituten in Zuid-Afrika', 5 - 19 februari 1996.
 • Voortman, M., 'Voordracht voor Juridische studenten', RU Leiden, Rijswijk, 6 en 20 mei 1996.
 • Voortman, M., 'Voordrachten verzorgd tijdens de Landelijke Ervaringsdag LK TRFW / het 17e Jaarsymposium FMG ' (thema: "Het LGP belicht"), Zutphen, 12 en 13 juni 1996.
 • Voortman, M., 'Docent forensische Pathologie', SSR Lochem, 29 januari en 23 september 1996, NSPH Utrecht, 23 februari, Universiteit Utrecht, 15 maart 1996, Rechercheschool Zutphen, 11 april, 1 juli, 26 september en 21 november 1996, RU Groningen, 20 november 1996.
 • Voortman, M., 'Voordracht voor Amsterdams Geneeskundig Genootschap', Amsterdam, 10 december 1996.
 • Wolf, E.J., 'Possibilities for funding of forensic science projects', European Paint Group Meeting, Rijswijk, 30 september - 3 oktober 1996; Fifth Eupopean Conference for Police and Government Handwriting Experts, Den Haag, 13 - 14 november 1996; ENFSI DNA Working Group Meeting, Noordwijkerhout, 3 - 5 oktober 1996.
 • Wolf, E.J., 'Benchmarking on Drugs', Eurachem Finland Meeting, Helsinki, 11 november 1996.
 • Zweipfenning, P.G.M., 'Akkreditierung aus Sicht eines akkreditierten Labors in den Niederlanden', Lezing voor de studiedag van Die Geselschaft für Toxicologische und Forensische Chemie, Frankfurt a.M., 12 juni 1996.

Posters

 • Puts, J.J.G., '3rd International Symposium Advances in Legal Medicine. Dutch and Romanian forensic pathology services, a comparison', (posterpresentatie als co-auteur in samenwerking met T. Adelmann), Osaka, Japan, 2 april en 2 september 1996.
 • Roukema, S., Wiarda, W., Zalen, E. van, Zweipfenning, P.G.M., 'Screening for Multiple Toxic Metals in Urine by ICP-OES', 34th TIAFT meeting, Interlaken (CH), augustus 1996.