Wetenschappelijke publicaties 2005

 • Aalberg L., Andersson K., Bertler C., Boren H., Cole M.D., Dahlen J., Finnon Y., Huizer H., Jalava K., Kaa E., Lock E., Lopes A., Poortman-van der Meer A. & Sippola E. (2005). 'Development of a harmonised method for the profiling of amphetamines I. Synthesis of standards and compilation of analytical data'. In: Forensic Science International, 2005 (149), 219–229.
 • Aalberg L., Andersson K., Bertler C., Cole M.D., Finnon Y., Huizer H., Jalava K., Kaa E., Lock E., Lopes A., Poortman-van der Meer A., Sippola E. & Dahlen J. (2005). 'Development of a harmonised method for the profiling of amphetamines II. Stability of impurities in organic solvents'. In: Forensic Science International, 2005 (149), 231–241.
 • Berger C.E.H., de Koeijer J.A., Glas W. & Madhuizen H. (2005). 'Linking Inkjet Printing to a Common Digital Source Document', In: Journal of the American Society of Questioned Document Examiners, 2005, Volume 8, 91-99.
 • Bolck, A. (2005), 'Basisbegrippen uit de Statistiek' in M.J. Sjerps en J.A. Coster van Voorhout (red.), Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer: Deventer, 2005, pp. 459-490.
 • Bolck, A. (2005), 'Hoe groot moet de steekproef zijn?' in M.J. Sjerps en J.A. Coster van Voorhout (red.), Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer: Deventer, 2005, pp. 229-267.
 • Bolck, Annabel (juli 2005), 'Hoeveel is voldoende?' in CWI syllabus 54 ten name van de CWI vakantiecursus 2005, TU Eindhoven, 19-34.
 • Bos, J. van den & R.M. van der Knijff, 'An Open Source Forensic Software Framework for Acquiring and Decoding Data Stored in Electronic Devices', In: International Journal of Digital Evidence (IJDE), Volume 4, Issue 2.
 • Bouten, J.S.; Van Leeuwen D., 'Results of the 2003 NFI-TNO Forensic Speaker Recognition Evaluation' In: Proceedings of Odyssey '04, The speaker and Language Recognition Workshop, 2004, 75 – 82.
 • Broeders, A.P.A. ‘Individualisatie in de traditionele criminalistiek’ in: M.J. Sjerps & J.A. Coster van Voorhout (red.) Het onzekere bewijs, Deventer: Kluwer, 49-97.
 • Broeders, A.P.A., Ontwikkelingen in de criminalistiek – van vingerspoor tot DNA-profiel, van zekerheid naar waarschijnlijkheid, Boom Juridische uitgevers, Den Haag.
 • Broeders, A.P.A., (forthcoming) 'Of Earprints, Fingerprints, Scent Dogs, Cot Deaths and Cognitive Contamination: A Brief Look at the Present State of Play in the Forensic Arena' In: Forensic Science International.
 • Broeders, A.P.A., ‘De advocaat en de schoenmaker – over de rol van de advocaat als poortwachter voor het deskundigenbewijs’, In: Strafblad 3(1), 11-26.
 • Broeders, A.P.A., ‘Vingers, kogels, vezels, haren, oren en andere sporen - over de waarde van klassieke forensische identificatiemethoden’ In: Strafblad 3(1), 121-126.
 • Bruyn, P. de, Steven B.C.G. Chang, Jan C. Biegstraaten and Amalia Stamouli (2005), 'Pyrotechnic residue analysis using SEM/EDX—The Enschede fireworks disaster', In: Scanning 27(2): 105-106, Den Haag.
 • Fagel, W.P.F., 'Chairman's notes: Daubert, graphology and linguistics', ENFHEX News, 1.05, 23-25.
 • Have, B. van der (2005), Zo moet het gegaan zijn! - Het werk van een forensisch onderzoeker, Nederlands Forensisch Instituut, Stichting Rijswijkse Historische Projecten, Rijswijk.
 • Heijen, W.M.M., Craats, van de, A.M., Koeijer, de, J.A., Koomen, L.H.J., Warmerdam, M., 'Applications of XRD in forensic casework', Acta Crystallographica, Volume A61, 2005, C14-C15.
 • Hendrikse, J.N., ‘A Comprehensive Review of the Official OPCW Proficiency Test’, in M. Mesilaakso (red.), Chemical Analysis of Chemical Weapons; Sample Collection, Sample Preparation, and Analytical Methods, John Wiley & Sons, 2005, 89-132.
 • Hordijk M.L. & Sjerps, M.J., ‘De bewijswaarde van forensisch vergelijkend glasonderzoek’, in M.J. Sjerps & J.A. Coster van Voorhout (red.), Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer, Deventer, 2005, 211-228.
 • Kerstholt, J.H., E.J.M. Jansen, A.G. van Amelsvoort en A.P.A. Broeders (2005) Richtlijnen auditieve confrontatie, Kerckebosch: Zeist.
 • Koper, C., E. Ali-Toppa, J.S. Bozenko Jr., V. Dufey, M. Puetz, C. Weyerman & F. Zrcek, 'Identification of a new amphetamine type stimulant: 3,4-Methylenedioxy-(2-hydroxyethyl)amphetamine (MDHOET)', Microgram Journal, Vol. 3, Nos. 3-4 (July-December) 2005 (website).
 • Leeuwen, David A. van, Alvin F. Martin, Mark A. Przybocki and Jos S. Bouten, 'NIST and NFI-TNO evaluation on automatic speaker recognition', In: Computer Speech and Language, 2005, Volume 20, Issue 2-3 pp 128-158.
 • Lusthof, K.J. en B.E. Smink, 'Forensische Toxicologie' in: M.J. Sjerps & J.A. Coster van Voorhout (red.), Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer: Deventer 2005, p. 353-381.
 • Massonnet G., Buzzini P., Jochem G., Stauber M., Coyle T., Roux C., Thomas J., Leijenhorst H., Zanten, van, Z., Wiggins K., Russell C., Chabli S. & Rosengarten A., 'Evaluation of Raman spectroscopy for the analysis of colored fibers: A collaborative study', Journal of Forensic Sciences, 2005, Volume 50, Issue 5, September 2005, 1-11.
 • Montero, S. (2005), Forensic float-glass analysis using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS), method validation, NFI, Den Haag. (pdf (24-08-2012 | pdf-document, 0.29 MB))
 • Niewoehner Ph.D., Ludwig, Jan Andrasko, Ph.D., Jan Biegstraaten B.S., Lawrence Gunaratnam M.Sc., Sylvia Steffen M.Sc. and Steffen Uhlig Ph.D. (2005) ’Maintenance of the ENFSI proficiency test program on identification of GSR by SEM/EDX (GSR2003). In: Journal of Forensic Sciences vol. 50(4), 877-882.
 • Ruifrok, Arnout, Alize Scheenstra, Jurrien Bijhold, Remco Veldkamp. ‘Facial image comparison using 3D techniques’. In: Proceedings 2nd International Conference on Reconstruction of Soft Facial Parts (RSFP 2005), BKA Research Series nr. 31, Luchterhand Publishers.
 • Ruifrok A.C.C.(2005) 'Gezichtsvergelijking: van beveiligingsbeeld tot driedimensionaal model.' Nieuwsbrief Kwaliteitskring documenten en betaalmiddelen, mei.
 • Scheenstra, A. (2005), 3D Facial Image Comparison using Landmarks, thesis NFI / Institute of Information and Computing Science Utrecht University. (pdf (24-08-2012 | pdf-document, 1.99 MB))
 • Scheenstra, Alize, Arnout Ruifrok, Remco Veldkamp. ‘A survey of 3D face recognition methods’ In: Proceedings of the AVBPA meeting, Rye Brook , NY, July 20-22, 2005, 891-899.
 • Sjerps, M.J. (2005) 'Een goede advocaat grijpt zijn kans! - Over het gebruik van statistiek en kansrekening in technisch bewijs', In: Strafblad 3(1), 17 feb 2005, 98-102.
 • Sjerps, M.J. en J.A. Coster van Voorhout (red.), Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer, Deventer 2005.
 • Sjerps, M.J. en A.D. Kloosterman 'De bewijswaarde van forensisch DNA-onderzoek' in M.J. Sjerps en J.A. Coster van Voorhout (red.), Het onzekere bewijs. Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer, Deventer 2005, 307-340.
 • Sjerps, M. (2005) 'Book review: Forensic DNA evidence interpretation, by John S. Buckleton, Chris M. Triggs, and Simon J. Walsh (eds), CRC Press 2005', In: Law, probability and Risk, published online November 15.
 • Smink, B.E., Ruiter, B., Lusthof, K.J., de Gier, J.J., Uges, D.R.A., Egberts, A.C.G. (2005) 'Drug use and the severity of a traffic accident.' In: Accident Anal Prevention 37: 427-433.
 • Stelling, M.A. en M. Sjerps (2005) 'Heterogeneity of contaminants in solid waste materials sampled for compliance testing' In: Environmental Forensics 6, 231-239.
 • Stelling, M.A., M.J. Sjerps (2005) 'Statistiek bij de bemonstering van partijen vaste afvalstoffen en het toetsen aan milieunormen' in: M.J. Sjerps en J.A. Coster van Voorhout (red) Het onzekere bewijs, Gebruik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, Kluwer Deventer, 269-28.