Organisatie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Organisatie

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het oudste en breedst georiënteerde forensisch instituut van Nederland. Met onafhankelijk forensisch onderzoek beoogt het NFI de waarheidsvinding in het strafrechtelijk onderzoek te bevorderen.

Het NFI gebruikt hiervoor een breed scala aan technische en (natuur)wetenschappelijke methoden, technieken en expertisegebieden. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het NFI investeert continu in kennis en innovatie en speelt in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin ook internationaal gezien voorop.

Voor wie werkt het NFI?

Het NFI verleent diensten aan opdrachtgevers van binnen én buiten de strafrechtsketen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Ook kan een advocaat in een strafzaak de zaakofficier of de rechter-commissaris verzoeken om het NFI een onderzoek te laten uitvoeren.

Het NFI levert daarnaast diensten aan andere personen of instanties, zoals het Joegoslavië Tribunaal, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, buitenlandse politie of justitie, of aan bijzondere opsporingsdiensten. NFI-deskundigen kunnen ook in civiele rechtszaken - al dan niet op verzoek van een advocaat - worden benoemd door de civiele rechter.

De dienstverlening van het NFI spitst zich toe op drie hoofdtaken:

Forensisch onderzoek

Innovatie

Kennisontwikkeling

Klanttevredenheid

Het NFI streeft naar optimale klanttevredenheid ten aanzien van het productaanbod, de levertijden en de dienstverlening. Inhoudelijke objectiviteit en wetenschappelijke integriteit zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Doordat het NFI objectief onderzoek verricht, is de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het NFI gegarandeerd.