NFI acht concurrentie onvermijdelijk en positief

Opkomende concurrentie in de forensische markt is een gegeven. Het NFI verwelkomt deze ontwikkeling. Als het aan het NFI ligt zal het aantal zaken dat in opdracht van de advocatuur wordt uitgevoerd toenemen. Het NFI is van mening dat het werken voor een breed spectrum van opdrachtgevers alleen maar kan bijdragen aan het imago van onafhankelijkheid en onpartijdigheid waar men in de rechtspleging behoefte aan heeft.

De ontwikkelingen in de forensische markt worden met belangstelling gevolgd. Ook in het NRC Handelsblad van zaterdag jl.  werd ingegaan op deze ontwikkelingen en in hoeverre diverse partijen toegang hebben tot de verschillende aanbieders. 

Directeur Tjark Tjin-A-Tsoi is een voorstander van concurrentie. “Dit houdt het NFI scherp.” Beter toezicht op de kwaliteit, door bijvoorbeeld het Landelijk Deskundigenregister ten behoeve van de Rechtspleging dat momenteel wordt ontwikkeld door het Ministerie van Justitie, is daarbij wel van belang.

In bijgevoegd PDF geeft het NFI in meer uitgebreide bewoordingen zijn standpunt weer ten aanzien van concurrentie in de forensische markt en de (mogelijke) ontwikkelingen die hieruit volgen voor het vakgebied.