Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op forensischinstituut.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.