Privacyverklaring NFI oktober 2019

In deze privacyverklaring leest u hoe het NFI omgaat met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het NFI voor de uitvoering van zijn wettelijke taken verwerkt. Deze privacyverklaring herzien we regelmatig.