NFI-wetenschapper benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Biologie

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft professor dr. A.D. (Ate) Kloosterman benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Biologie bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Kloosterman combineert dit hoogleraarschap met zijn werk als senior forensic scientist van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag.

Impuls aan DNA-onderzoek
De oprichting van de nieuwe leerstoel Forensische Biologie onder leiding van Kloosterman geeft een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling van het forensisch DNA-onderzoek. "Het NFI  is buitengewoon verheugd over de benoeming van Kloosterman", aldus algemeen directeur Tjin-A-Tsoi. "Kloosterman stond aan de basis van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland en heeft jarenlange ervaring als vast gerechtelijk deskundige van het NFI. Zijn kennis en ervaring zullen van onschatbare waarde zijn bij het verder ontwikkelen van het forensisch DNA onderzoek in Nederland."

Samenwerking universiteit en NFI
In 2005 is de internationale studierichting Forensic Science aan de UvA van start gegaan. Zowel binnen de dagelijkse praktijk van het forensisch zaakonderzoek op het NFI als binnen het forensic science curriculum op de UvA geldt forensisch DNA-onderzoek als een belangrijk speerpunt. Doordat Kloosterman het hoogleraarschap combineert met zijn werk bij het NFI, levert dit een belangrijke meerwaarde op voor het onderwijs en het NFI.

Forensische Biologie
De leerstoel Forensische Biologie wordt ingebed bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA. Dit multidisciplinaire onderzoeksinstituut heeft onder andere grote onderzoekservaring op het gebied van niet-humaan DNA. Door de samenwerking met het IBED wordt een krachtige impuls gegeven aan de wens van het NFI om het wetenschappelijk onderzoek aan niet-menselijke biologische sporen verder te ontwikkelen. Daarnaast is er de ambitie om de mogelijkheden van het forensisch onderzoek van menselijke biologische sporen verder uit te breiden.  

Curriculum Vitae
Ate Kloosterman, geboren in 1951, studeerde Biochemie aan de Rijks Universiteit van Utrecht. Hij begon zijn forensische carrière in 1979 bij het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium (nu NFI). Hij heeft geopereerd op het grensvlak tussen wetenschap en toepassing in de praktijk. Kloosterman stond aan de basis van het forensisch DNA-onderzoek in Nederland en heeft jarenlange ervaring als vaste gerechtelijke deskundige van het NFI. Een deel van zijn wetenschappelijk werk is in 2002 gebundeld in een proefschrift  “The development and implementation of forensic DNA typing technologies in the Netherlands”. Op dit proefschrift is hij cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Santiago de Compostela in Spanje. Kloosterman heeft veel onderwijservaring. Hij verzorgt colleges op de UvA en HvA en geeft scholing aan de verschillende betrokkenen in de strafrechtsketen, zoals medewerkers van het OM, de rechtspraak, de politie en de advocatuur.

Nederlands Forensisch Instituut
Het NFI levert in opdracht van klanten kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Het NFI is een leverancier van objectieve forensische informatie en werkt aan de hand van concrete onderzoeksvragen van de opdrachtgevers. Het NFI is onafhankelijk en neemt geen standpunten in met betrekking tot schuld of onschuld.