Zaak Schouten

Het NFI heeft vandaag kennis genomen van de resultaten van het onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van de aangifte tegen onder andere het NFI door de familie Schouten. Het OM heeft de Minister van Justitie geïnformeerd. De aangifte tegen het NFI heeft volgens het OM geen aanleiding gegeven te veronderstellen dat er strafbare feiten zijn gepleegd door NFI-medewerkers.

Het NFI heeft in deze zaak in de periode 1999-2005 divers onderzoek verricht. Het OM heeft nogmaals de conclusie van het NFI-onderzoek bevestigd dat Denise Schouten is overleden ten gevolge van een natuurlijke doodsoorzaak (hartdood).

Nadat het onderzoek bij het NFI was afgerond, werden, mede op verzoek van de familie, lichaamsdelen voor second opinions naar andere organisaties gestuurd, om vervolgens weer bij het NFI terug te komen. Het OM concludeert dat ergens in dit traject een verwisseling heeft plaatsgevonden. Het is niet duidelijk of dat bij het NFI of daarbuiten is gebeurd. Dat een verwisseling heeft kunnen plaatsvinden, betreurt het NFI ten zeerste.

Daarnaast is geconstateerd dat sprake is geweest van administratieve fouten en onzorgvuldigheden. Dit trekt het NFI zich aan.

Het NFI heeft overigens in de afgelopen jaren een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn de richtlijnen voor het adequaat registreren van sporen en sporendragers aanzienlijk aangescherpt. Bovendien implementeert het NFI momenteel een landelijk elektronisch sporenvolgsysteem.