Geneesmiddelen en drugs in het verkeer

NFI-onderzoeker Beitske Smink promoveerde onlangs op onderzoek naar benzodiazepinen en verkeersveiligheid. Naar aanleiding van haar promotie was er een symposium bij het NFI over Geneesmiddelen en drugs in het verkeer.

Een flink deel van de doden en gewonden bij verkeersongevallen valt toe te schrijven aan rijden onder invloed van alcohol, drugs en geneesmiddelen. Daarom staat dit onderwerp internationaal op de overheidsagenda. Over alcohol is al veel bekend; naar de effecten van verkeersdeelname onder invloed van drugs en geneesmiddelen vindt momenteel veel onderzoek plaats.

Beitske Smink onderzocht hoe het gebruik van deze stoffen kan worden vastgesteld met onderzoek van verschillende lichaamsvloeistoffen en wat de effecten kunnen zijn van het gebruik van deze stoffen in het verkeer.

Sprekers

Tijdens het symposium op 20 november 2008 spraken, naast Beitske Smink, onder andere dr. Schulze over DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines), een grootschalig EU-project, waarbij 37 partners uit 18 Europese landen samenwerken. Prof. dr. Mørland van het Norwegian Institute of Public Health in Oslo belichtte een Noors onderzoek uit 2001/2002, waaruit blijkt dat van alle ongevallen met dodelijke afloop in dat jaar, 24% van de bestuurders onder invloed was van benzodiazepinen. Dat is net zo vaak als ongelukken waarbij alcohol in het spel was. Drs. Grandia van het KNMP vertelde over de  landelijke publiekscampagne patiëntenvoorlichting. Uit onderzoek blijkt dat patiënten wel wat weten over de risico’s van medicijngebruik, maar ook nog veel kennis missen.

Samenwerking

De frequentie van drugs- en geneesmiddelengebruik in het verkeer en de steeds duidelijker aangetoonde effecten en risico’s tonen de relevantie van onderzoek op dit terrein. Hiermee valt een afname van het aantal verkeersslachtoffers en –doden te winnen. Hiervoor moeten wetgever, handhaver, zorgverlener en onderzoeker samenwerken. Het symposium ‘Geneesmiddelen en drugs in het verkeer’ gaf hieraan een extra impuls.